Peter den Held directeur Programmacoördinatie, Stelselregie en Standaardisatie bij Logius

Peter den Held wordt per 1 november 2021 directeur Digitale Programma’s bij Logius. Logius zorgt samen met partners voor een digitale overheid die werkt voor iedereen. 

portretfoto Peter den Held

Yvonne van der Brugge, algemeen directeur Logius: 'De afgelopen 5 jaar heeft Peter binnen het grote programma van Rijkswaterstaat de digitalisering mede vormgegeven en ik ben zeer verheugd dat hij nu naar Logius komt om te helpen de digitale overheid via programma’s, stelselregie en standaardisatie verder te brengen. Peter heeft ruime ervaring met ICT-programma’s en projecten binnen de Rijksoverheid en heeft zowel op departementen als in uitvoeringsorganisaties gewerkt. Met zijn open houding en zijn ervaring past Peter goed binnen het directieteam Logius dat met zijn komst op sterkte zal zijn. We hebben met Peter een goede directeur gevonden die onze nieuwe directie vanuit kennis, ervaring en persoonlijkheid aan gaat sturen. Daarmee zetten we weer de volgende stap in het verder verbeteren van onze dienstverlening en daarmee het verbeteren van de digitale overheid.'

Peter den Held: 'Digitalisering biedt kansen om de dienstverlening van de overheid slimmer, toegankelijker en persoonlijker te maken. Graag draag ik hieraan bij en zal daarom al mijn kennis en ervaring inzetten en delen om dit binnen Logius nog verder te professionaliseren.'

Ing. P.J. (Peter) den Held is momenteel Directeur Ontwikkeling en Services Centrale Informatievoorziening Rijkswaterstaat bij het ministerie van IenW. Daarvoor werkte hij bij het Ministerie van BZK als programmadirecteur van het Overheid Data Center Rijswijk, het Ministerie van Financiën als CIO en in diverse leidinggevende functies bij de ministeries van OCW, LNV en Defensie.

Peter den Held studeerde Informatica en Informatiekunde aan de HTS te Den Haag en Bedrijfskundige Informatievoorziening aan de Haagse Hogeschool.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.