Hans Hoekzema afdelingshoofd ketens Inkomensheffingen en Schenk- & Erfbelasting bij de Belastingdienst

Hans Hoekzema is per 1 september 2021 afdelingshoofd voor de ketens Inkomensheffingen en Schenk- & Erfbelasting bij het onderdeel Integratie Business Services van de directie Informatievoorziening van de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Hans Hoekzema

De afdeling brengt de IV-voorzieningen voort in aansluiting op het primaire proces van de ketens Inkomensheffingen en Schenk- & Erfbelasting. In de afdeling worden vele applicaties tot werkende oplossingen voortgebracht, geïntegreerd en beheerd waaronder een van de meest bedrijfskritische systemen van Nederland. Het afdelingshoofd heeft als opgave het toezien op het borgen van de continuïteit, de vernieuwing van de IV-voorzieningen en de doorontwikkeling van de IV-organisatie.

Specifiek is de opgave het voortbrengen en leveren van herkenbare IV-oplossingen voor de beide ketens en de integrale sturing op de realisatie van de benodigde IV-voorzieningen binnen de strategische richting van Integratie Business Services. Daarbij staan een gezamenlijke IV-focus, resultaat- en klantgerichtheid centraal. Het afdelingshoofd realiseert de doelstellingen samen met de teamleiders en de ruim 180 medewerkers. Hans Hoekzema nam deze functie al waar sinds 1 juli 2020.

Sjoerd van der Zee, directeur Integratie Business Services: 'We zijn blij met de benoeming van Hans Hoekzema op deze functie omdat we er van overtuigd zijn met de kennis, kunde en ervaring van Hans een professional te benoemen die zowel voor de ketens als voor de afdeling een belangrijke rol kan spelen in de verdere versterking van het IV-landschap en de IV-organisatie.'

Hans Hoekzema: 'Ik werk graag dicht bij het primaire proces met zicht op klanten en bedrijven waar we het voor doen. De “I” van integratie en een goede samenwerking met de ketens en business staan hoog op de lijst van zaken die ik belangrijk vind. Ik kijk ernaar uit om me verder te kunnen ontwikkelen en in te zetten voor Integratie Business Services (IBS), de IV-organisatie en de ketens Inkomensheffingen en Schenk- en Erfbelasting.'

H. (Hans) Hoekzema is momenteel waarnemend afdelingshoofd ketens Inkomensheffing en Schenk- & Erfbelastingen bij IBS. Hij is een zeer ervaren IV-professional met meer dan 20 jaar ervaring in zowel de private als publieke sector in de context van grootschalige en complexe IV-voorzieningen voor burgers en bedrijven. Hans heeft uitgebreide ervaring met lijn-, project-, programma- en verandermanagement, onder andere met het implementeren van en het werken met SaFe en agile methodieken.

Hans Hoekzema volgt het strategisch talentprogramma van de Belastingdienst en studeerde Public and non-profit management aan TIAS, Tilburg University.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Belastingdienst. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.