Kees Linders afdelingshoofd voor de keten Bedrijfsvoering bij de Belastingdienst

Kees Linders is per 1 september 2021 afdelingshoofd voor de keten Bedrijfsvoering bij het onderdeel Integratie Business Services van de directie Informatievoorziening van de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Kees Linders

De afdeling voor de keten Bedrijfsvoering binnen Integratie Business Services (IBS) ondersteunt medewerkers van de concerndirecties en SSO’s van de Belastingdienst met geïntegreerde IV-producten die zelf worden/zijn ontwikkeld dan wel op basis van producten en diensten van andere IV-afdelingen en externe leveranciers. Daarnaast ontwikkelt en onderhoudt de afdeling het complete SAP-landschap van de Belastingdienst met meerdere gekoppelde rijksbrede en best of breed toepassingen.

Het afdelingshoofd heeft als opgave het toezien op het borgen van de continuïteit, de vernieuwing van de IV-voorzieningen en de doorontwikkeling van de IV-organisatie. Specifiek is de opgave het voortbrengen en leveren van herkenbare IV-oplossingen voor de keten en de integrale sturing op de realisatie van de benodigde IV-voorzieningen binnen de strategische richting van Integratie Business Services. Daarbij staan een gezamenlijke IV-focus, resultaat- en klantgerichtheid centraal.

Het afdelingshoofd realiseert de doelstellingen samen met de teamleiders en de ruim 110 medewerkers. Kees Linders nam deze functie al waar sinds maart 2020.

Sjoerd van der Zee, directeur IBS: 'We zijn blij met de benoeming van Kees Linders op deze functie omdat we er van overtuigd zijn dat Kees de ervaring en kwaliteiten heeft om de informatievoorziening in deze brede en dynamische keten verder te versterken en Kees een belangrijke rol kan spelen in de verdere versterking van de IV-organisatie.'

Kees Linders: 'Ik kijk ernaar uit om samen met de medewerkers van de afdeling, en met onze klanten en interne en externe leveranciers, niet langer uitsluitend via een schermpje, maar veelal samenkomend op kantoor, de medewerkers van onze klanten te helpen en te ondersteunen bij het selecteren, inrichten en gebruiken van eindgebruikerstoepassingen (deels op basis van SAP-modulen), zodat zij hún klanten kunnen helpen en ondersteunen op het gebied van personeel, financiën, facilitair, etcetera. Mijn drijfveren zijn: nieuwsgierig blijven en initiatief nemen. Ik probeer mensen en organisatie zodanig te faciliteren en te ontwikkelen dat de met stakeholders afgesproken doelstellingen en gewenste resultaten efficiënt en met plezier kunnen worden gerealiseerd.'

Drs. C.A.J. (Kees) Linders is momenteel waarnemend afdelingshoofd voor de keten Bedrijfsvoering bij IBS. Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring (ook in leidinggevende rollen) binnen de IV-keten bij de overheid, in de financiële sector en het bedrijfsleven. Kees heeft daarbij ruime kennis van en ervaring opgedaan in het werkveld van de keten Bedrijfsvoering.

Kees Linders studeerde Bedrijfskundige Informatica aan de avond-HEAO Sittard en Management, Informatie & Technologie aan de Open Universiteit / Technisch Universiteit Eindhoven.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Belastingdienst. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.