Coen van de Louw kwartiermaker bij het programma directoraat-generaal Herstel

Coen van de Louw start op 1 oktober 2021 als kwartiermaker bij het programma directoraat-generaal Herstel bij het ministerie van Financiën.

Coen van de Louw

Als kwartiermaker gaat Coen de coördinatie van de gehele interdepartementale uitvoeringsketen over de hersteloperatie toeslagen op zich nemen. Een belangrijke opgave waarbij een goede samenwerking nodig is tussen alle uitvoerende partijen die inmiddels betrokken zijn om ervoor te zorgen dat de getroffen burgers geholpen worden om de regie over hun leven terug te krijgen. Daarnaast zal hij de inrichting van de overlegstructuur die daarbij hoort (denk aan de ministeriële overleggen (MCTH) en andere bestuurlijke en ambtelijke overleggen) coördineren en ook ambtelijk voorzitten en waar nodig herstructureren. Met zijn ervaring en affiniteit met de uitvoering en zijn interbestuurlijke netwerk gaat Coen een belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering van herstel zodat gedupeerden recht wordt gedaan.

Coen van de Louw: 'Alle getroffen burgers verdienen een goed en eerlijk herstel van wat hen is aangedaan. Ik ben me ervan bewust hoe belangrijk deze opdracht is. Alle gedupeerden en hun gezinnen hebben recht op een nieuwe start. Het is belangrijk dat we het vertrouwen terug verdienen. Hier zet ik mij dan ook graag voor in.'

Coen is sinds april 2015 lid van de Raad van Bestuur bij de Sociale Verzekeringsbank. Daarvoor werkte hij als directeur bij het inspectoraat-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Coen van de Louw is van huis uit econoom. Eerder bekleedde hij diverse functies bij onder meer de Belastingdienst en de gemeente Amsterdam.

Coen studeerde fiscale economie in Tilburg.