Marco Zannoni directeur Nationale Crisisbeheersing en Bewaken en Beveiligen bij de NCTV

Marco Zannoni wordt per 1 november 2021 benoemd tot directeur Nationale Crisisbeheersing en Bewaken en Beveiligen bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Marco Zannoni

De directeur heeft op het gebied van nationale crisisbeheersing de opgave om te komen tot één samenhangend stelsel waarbinnen overheden slagvaardig onderling en met (crisis-)-partners samenwerken om incidenten en crises te kunnen beheersen. Het stelsel moet worden toegerust op grensoverschrijdende, moderne risico’s en crises, de dreigingen van morgen en ongekende crises. Op het terrein van bewaken en beveiligen is de opgave om het stelsel te versterken door capaciteit en middelen toe te kennen aan stelselpartners en door gericht te werken aan kwaliteitsverbetering. De directeur ziet erop toe dat de toegekende extra middelen op effectieve en efficiënte manier worden ingezet om het hoofd te bieden aan huidige en toekomstige dreigingen en vraagstukken.

M. (Marco) Zannoni is directeur bij het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Sinds 1998 adviseert hij bestuurders en directies in de publieke en private sector voor, tijdens en na crises en rond complexe veiligheidsvraagstukken. Als onderzoeker of bestuurlijk adviseur was hij betrokken bij tientallen evenementen, incidenten en crisissituaties. Van de vuurwerkramp in Enschede en de Amsterdamse zedenzaak tot de troonswisseling en de tramaanslag in Utrecht.

Marco Zannoni studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.

Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid: 'Ik ben verheugd dat we Marco Zannoni binnen de NCTV mogen verwelkomen. Hij is gezien zijn ruime kennis, jarenlange ervaring en omvangrijke netwerk in staat om de verbinding te maken met onze partners. Zowel in de voorbereiding als in de acute fase. Er is veel werk te doen op het gebied van crisisbeheersing en bewaken en beveiligen.'

Het werkveld van de NCTV en zijn nieuwe portefeuille zijn bekend terrein voor Marco Zannoni, al is de focus wel anders 'Jarenlang heb ik als gedreven crisisprofessional, onderzoeker en extern adviseur de publieke zaak gediend. Nu is het moment om dit van binnenuit te gaan doen. Ik kijk er naar uit om samen met lokale overheden, veiligheidsregio’s, veiligheidspartners, andere ministeries en vele sectoren in de samenleving aan de slag te gaan.'

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De vacature is opengesteld via de kanalen van Bureau ABD.