Sara Eckhardt afdelingshoofd Strategie & Innovatie tevens plv. directeur bij de Belastingdienst

Sara Eckhardt wordt met ingang van 1 oktober 2021 benoemd als afdelingshoofd Strategie en Innovatie tevens plaatsvervangend directeur bij de concerndirectie Innovatie & Strategie van de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Sara Eckhardt

De concerndirectie Innovatie & Strategie (Cd I&S) heeft als missie het versterken van het strategisch en innovatief vermogen van de Belastingdienst. Op deze manier draagt de Cd I&S bij aan een toekomstbestendige en wendbare Belastingdienst, die in verbinding staat met de omgeving, kennis heeft van externe ontwikkelingen en leert door innovatie en experimenten. Deze kaderstellende directie signaleert en adresseert thema’s die in de toekomst impact hebben op de Belastingdienst en verbindt deze met de urgente vraagstukken van vandaag.

Lonneke van Sleuwen, waarnemend directeur van de Cd I&S: 'We zijn blij met de benoeming van Sara. Met veel energie weet zij samen met de collega’s mooie resultaten te bereiken op het gebied van strategie en innovatie. Haar managementstijl is coachend en mensgericht. Sara is in staat om verbinding te maken met andere dienstonderdelen, overheidsorganisaties en externe partijen, wat essentieel is voor de werkzaamheden bij Cd I&S. Zij heeft laten zien dat zij de juiste kandidaat voor deze positie is.'

Sara Eckhardt: 'Ik wil me vol inzetten samen met het MT I&S om de directie Innovatie & Strategie verder te laten doorgroeien. Met concrete producten wil ik bijdragen aan een betere Belastingdienst; door te innoveren en te investeren in Rijksbrede samenwerking en ‘buiten’ naar binnen te halen. En vooral ook door te doen, te durven experimenteren, beproeven en door het realiseren van concrete producten. Ik geloof in dienend leiderschap, probeer dicht bij mijn mensen te staan (met corona overigens een aardige sta-in-de-weg). Mijn kracht ligt in het bouwen aan een team waar het fijn werken is, waar diversiteit een kracht is en waar je het gevoel gegeven wordt erbij te horen. Waar je iedere keer weer uitdagingen ziet, de ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt om je te ontwikkelen en te groeien, waar je uitgedaagd wordt het verschil te maken maar ook resultaten te halen. Ik zet mijn capaciteiten dan ook graag in om met de collega’s hieraan verder te bouwen.'

Drs. S. (Sara) Eckhardt startte haar loopbaan in 2002 bij het ministerie van Defensie, waar ze diverse strategische en leidinggevende rollen vervulde. Sinds augustus 2020 is Sara gedetacheerd bij de concerndirectie I&S waar zij de functie van afdelingshoofd Strategie en Innovatie vervult.

Sara Eckhardt studeerde Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij neemt deel aan het ABD Kandidatenprogramma 2020-2021.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Belastingdienst. De vacature is opengesteld via de kanalen van Bureau ABD.