Maarten Bruinsma directeur Bedrijfsvoering bij DICTU

Maarten Bruinsma start per 1 november 2021 als directeur Bedrijfsvoering bij de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Maarten Bruinsma

Maarten volgde de opleiding tot registeraccountant aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij werkt momenteel op interimbasis als Transitiemanager Common Ground bij de VNG. Daarvoor vervulde hij diverse functies bij de gemeente Amsterdam, waaronder waarnemend directeur ICT.

Algemeen directeur Jan Flippo: 'DICTU is in eerste instantie een ICT-bedrijf. Dat moet óók in ons directieteam tot uiting komen. Om die reden hebben wij gezocht naar een directeur Bedrijfsvoering met vooral ook veel ervaring met ICT-dienstverlening, om vanuit die basis - in lijn met de bedrijfsstrategie van DICTU - sámen met al onze mensen de bedrijfsvoering naar een meer strategisch niveau te ontwikkelen. Wij denken in Maarten de juiste invulling voor de functie te hebben gevonden. Daarnaast heeft hij ook de financiële achtergrond om die belangrijke dialoog met controlerende instanties, het kerndepartement en onze opdrachtgevers verder vorm te geven de komende jaren.'

Maarten Bruinsma: 'Moderne IT-diensten zijn een onmisbaar fundament voor het samenwerken aan maatschappelijke opgaven en betere dienstverlening door de gehele overheid. Ik vind het belangrijk om samen met de collega’s van bedrijfsvoering primair te sturen op de toegevoegde waarde van de dienstverlening van bedrijfsvoering als solide basis voor DICTU en tegelijkertijd natuurlijk oog te hebben voor de kosten en de doelmatigheid.'

De Dienst ICT Uitvoering is een van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. DICTU ontwikkelt en beheert systemen en applicaties en zorgt voor de bijbehorende dienstverlening. Daarvoor beschikt DICTU over specialistische ICT-kennis op het terrein van inspecties, subsidies, registers en geografische informatie (GIS), en van hoog beveiligde informatiesystemen, websites en apps.

De directie Bedrijfsvoering vormt de kern van de secundaire processen van DICTU waarbij ordentelijk middelenbeheer en het toezicht daarop voorop staat tezamen met solide HR- en informatiemanagement. Faciliterend leiderschap, aandacht voor ontwikkeling van teams en medewerkers wordt komende jaren naar een hoger volwassenheidsniveau getild. Tegelijkertijd komt er meer aandacht voor de parallel daaraan te ontwikkelen compliance-eisen en verantwoording. De directeur Bedrijfsvoering draagt, samen met de gehele directie, bij aan het succesvol afronden van de Agile transformatie en past de agile principes ook op de eigen werkwijze toe.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en DICTU. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.