René Sepers hoofd Uitvoering bij SZW

René Sepers start op 1 oktober 2021 als hoofd Uitvoering bij de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

portretfoto René Sepers

De afdeling Uitvoering van de DSU-werkeenheid Uitvoering van Beleid (UvB) voert een groot aantal nationale regelingen en Europese subsidies rondom sociaal beleid uit. Ook wordt nauw samengewerkt met het UWV bij de uitvoering van de regelingen rondom de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Vanwege de grote dynamiek die dit met zich meebrengt, de coronaherstelmaatregelen én omdat de nieuwe programmaperiode Europese sociale fondsen 2021-27 is gestart, maakt de werkeenheid een forse groei door en wordt een tweede afdeling Uitvoering opgezet.

Wilbert van de Griendt, directeur Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering: 'Ik ben blij met René op deze post. René is een verbinder tussen uitvoering en beleid en tussen de ambtelijke en politieke top en de werkvloer.'

René Sepers: 'Ik hoop met deze nieuwe uitdaging de komende jaren een bijdrage te leveren aan uitvoerbaar en uitlegbaar beleid waar we de burger en de maatschappij mee helpen en zo een steentje bijdragen aan het zijn van een betrouwbare en voorspelbare overheid.'

René is momenteel manager Uitvoering NOW bij SZW. Hiervoor vervulde hij diverse functies binnen het ministerie en gaf hij onder andere leiding aan het transitieproces van het Agentschap SZW. René studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en SZW. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.