Anna Jasiak afdelingshoofd Spoor en Weg bij IenW

Anna Jasiak is per februari 2022 benoemd tot afdelingshoofd Spoor en Weg bij de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

portretfoto Anna Jasiak

De afdeling Spoor en Weg verzorgt wet- en regelgeving en bestuurlijk-juridische advisering op het gebied van Spoor en Weg. Zo was de afdeling afgelopen jaar nauw betrokken bij de vergoeding van 1,5 miljard euro voor het in stand houden van het openbaar vervoer in coronatijd, de introductie van de nachttrein naar Wenen en de concessie voor het hoofdrailnet voor de periode na 2025.

Gerry ter Huurne, hoofddirecteur HBJZ: 'Ik ben blij met de overstap van Anna omdat zij een ervaren manager is met een goed oog en warm hart voor haar medewerkers. Zij heeft nuttige politiek bestuurlijke ervaring opgedaan bij de Raad van State, die haar ongetwijfeld helpt om snel te aarden bij IenW. Zij is ook samenwerkingsgericht, zodat zij een goede gesprekspartner zal zijn voor de beleidsdirecties waarmee HBJZ samenwerkt.'

Anna Jasiak: 'Werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken met gedreven professionals geeft mij energie. Daarom kijk ik echt uit naar de samenwerking met mijn nieuwe collega’s van HBJZ en in het bijzonder de afdeling Spoor en Weg. Mijn juridische achtergrond en ervaring als dienend en strategisch leidinggevende komen dan goed van pas. Maar eerst ga ik een andere grote klus klaren: in november wordt ons derde kindje geboren.'

Mr. dr. A. (Anna) Jasiak studeerde Nederlands recht aan de Tilburg University. Daar promoveerde zij ook op een rechtsvergelijkend onderzoek naar gelegenheidswetgeving. Na haar promotie werkte zij als wetgevingsadviseur bij de Raad van State en is gedetacheerd geweest bij de Venetië Commissie van de Raad van Europa in Straatsburg. Zij is op dit moment sectorhoofd bij de directie Advisering van de Raad van State, waar ze zich bezighoudt met wetgevingsadvisering op het terrein van financiële en sociaal-economische vraagstukken.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.