Kirsten Jaspers hoofd Bedrijfsvoering Eenheid Zeeland-West-Brabant bij de Politie

Kirsten Jaspers wordt per 15 november 2021 benoemd tot hoofd Bedrijfsvoering van de Eenheid Zeeland-West-Brabant bij de Politie. Ze volgt daarmee Willemien Los op, die in oktober 2020 als plaatsvervangend directeur naar de Landelijk Meldkamer Samenwerking vertrok.

Kirsten Jaspers

K. (Kirsten) Jaspers werkt sinds 2018 als plaatsvervangend directeur bij de Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie, waar ze een deel van de bedrijfsvoering van het OM onder haar hoede heeft. Daarvoor was ze vier jaar afdelingshoofd Administratie bij het Arrondissementsparket Oost-Brabant en vervulde diverse functies bij andere OM-onderdelen. Zij begon haar loopbaan als parketsecretaris in 2000.

Kirsten Jaspers studeerde Rechten en volgde een MBA-opleiding in Tilburg.