Reinier Eijsenring plaatsvervangend directeur Douane Landelijke Service Organisatie bij de Douane

Reinier Eijsenring wordt plaatsvervangend directeur Douane Landelijke Service Organisatie bij het directoraat-generaal Douane bij het ministerie van Financiën. De Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) houdt zich bezig met de ondersteuning van de Douane op het gebied van bedrijfsvoering en de opgave van de plaatsvervangend directeur is om mee te werken aan de verdere doorontwikkeling van de DLSO. De benoeming gaat in per 1 november 2021. Het betreft een nieuwe functie.

Reinier Eijsenring

Arie Jager, directeur Douane Landelijk Service Organisatie: 'Reinier Eijsenring is het geworden omdat hij met zijn kennis en ervaring direct een meerwaarde is voor de Douane en de DLSO.'

Reinier Eijsenring: 'Ik zie ernaar uit om weer bij de Douane aan de slag te gaan omdat ik graag meewerk aan de doorontwikkeling van de Douane en Landelijke Service Organisatie daarbinnen. Met een goede inrichting en uitvoering van de ondersteuning van het Douanewerk draag ik graag mijn steentje bij aan de maatschappelijke meerwaarde van de overheid. Ook bij de Douane maken de mensen de organisatie en mensenwerk is waar ik van ben.'

Drs. R.E.B. (Reinier) Eijsenring is momenteel hoofd Eigenaarsadvisering bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor werkte hij onder meer als directeur P&O en als plaatsvervangend directeur Veiligheid en Bestuur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en in verschillende managementfuncties op het terrein van veiligheid, politie en bedrijfsvoering bij het ministerie van BZK, de Belastingdienst en het voormalige ministerie van VROM. Ook werkte Reinier eerder bij de Douane als hoofd Planning, Financiën en Control en in het toenmalige veranderteam Douane West.

Reinier Eijsenring studeerde Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Douane. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.