Boudewijn Steur directeur Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie bij BZK

Boudewijn Steur wordt met ingang van 1 november 2021 directeur Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Boudewijn Steur

De directeur KIEM vervult zowel intern als extern een belangrijke spilfunctie bij de realisatie van de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven waar BZK voor staat.

Mark de Boer, clusterdirecteur Bestuursondersteuning, Mensen en Middelen: 'Boudewijn heeft een grote affiniteit met en kennis van de strategische beleidsthema’s van BZK. Met zijn visie en gedrevenheid kan hij als directeur een belangrijke bijdrage leveren aan versterking van de bestuurlijke potentie van BZK en aan de doorontwikkeling van de directie KIEM.'

Boudewijn: 'Ik zie ernaar uit om weer bij het ministerie van BZK aan de slag te gaan. De maatschappelijke vraagstukken waar BZK voor staat doen ertoe voor mensen: het functioneren van de democratie, de kwaliteit van het openbaar bestuur, voldoende woningen, een veilige leefomgeving. Het is belangrijk om daarover voor zowel de korte als langere termijn (meerdere) bestuurlijke perspectieven te ontwikkelen en deze verder te brengen. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.'

Drs. B.F. (Boudewijn) Steur is momenteel programmadirecteur Strategie en Kennis COVID-19/programma-DG-Samenleving en COVID-19 bij het ministerie van JenV. Daarvoor werkte hij als programmamanager Versterking bij de directie Democratie en Bestuur van BZK en onder meer als clusterhoofd Strategie bij KIEM. Daarnaast is hij voorzitter Rekenkamer van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijswijk en voorzitter Raad van Toezicht bij het Instituut voor Maatschappelijke Verbeelding.

Boudewijn Steur studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.