Janelle Bade hoofd Staf en Bedrijfsvoering DG Politie en Veiligheidsregio bij JenV

Janelle Bade is per 1 oktober 2021 formeel benoemd in de ABD-functie hoofd Staf en Bedrijfsvoering bij het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Sinds 1 mei 2020 vervulde zij deze functie als kwartiermaker en waarnemend hoofd.

Janelle Bade

Directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s Monique Vogelzang: 'Janelle werkt nu een kleine anderhalf jaar bij ons, met haar scherpte en overzicht is ze bij de staf goed op haar plek.'

Het DG Politie en Veiligheidsregio's staat voor het creëren van randvoorwaarden waarbinnen bestuurders, gezagen en uitvoerende organisaties veiligheid optimaal vorm kunnen geven. De afdeling DG - Staf en Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de kernprocessen van het directoraat-generaal. Daarnaast heeft het team de afgelopen tijd gewerkt aan drie strategische lijnen - meerjarenbeleidsagenda, strategisch personeelsplan en organisatieplan – ten behoeve van de strategische wendbaarheid van het DG en aanpalende organisaties.

Janelle Bade: 'In een politiek-bestuurlijke omgeving kom ik het beste tot mijn recht. Als hoofd Staf kan ik met het verder doorzetten van de strategische lijnen, samen met mijn team, het DG een breder fundament geven.'

Janelle heeft twaalf jaar werkervaring in het openbaar bestuur op zowel lokaal, regionaal als Rijksniveau. Ze vervulde diverse functies binnen het politiek-bestuurlijk domein, waaronder bestuursadviseur burgemeester Leiden en Provinciaal Statenlid. Recent werkte zij als hoofd Onderzoek en Analyse bij de directie strategie van de IND.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.