Francine l’Ortye kwartiermaker/beoogd programmadirecteur Pandemische paraatheid publieke gezondheid bij VWS

Francine L’Ortye start per direct als kwartiermaker/beoogd programmadirecteur Pandemische paraatheid publieke gezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Francine l’Ortye

Binnen het directoraat-generaal Volksgezondheid (DGV) wordt tijdelijk extra capaciteit gerealiseerd om te werken aan pandemische paraatheid. Een snelle en effectieve reactie op toekomstige ziekteverwekkers vraagt zorgbreed goede voorbereiding. Daarbij zullen de geleerde lessen van de COVID-19-pandemie worden benut. Momenteel wordt gewerkt aan de aanpak en inrichting van deze extra opgaven voor DGV, die voor een belangrijk deel tijdelijk van aard zijn. De programmadirecteur zal zich specifiek richten op deze opgaven.

Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Volksgezondheid: ‘De COVID-19-pandemie heeft het belang van pandemische paraatheid onderstreept. Het is goed dat de komende periode binnen VWS extra geïnvesteerd kan worden in de vele aspecten van pandemische paraatheid, met het voornemen om een programmadirectie op te richten. Ik ben erg blij dat Francine hier een leidende rol in gaat vervullen. Ze brengt vanuit haar achtergrond bij Publieke Gezondheid veel mee op de thema’s en heeft in de aanloop al laten zien dat ze veel energie, enthousiasme, nuchterheid en creativiteit meebrengt.’

Francine: ’Het is een ontzettende mooie uitdaging om aan deze nieuwe opgave te gaan werken en te bouwen aan een robuuste publieke gezondheid die adequaat is voorbereid op toekomstige crises. Ik zie ernaar uit om dat samen met een team en met alle partners buiten en binnen VWS te gaan doen!‘

Francine L’Ortye is momenteel MT-lid Crisisbeheersing en Infectieziekten/plaatsvervangend directeur Publieke Gezondheid bij DGV en heeft begin van dit jaar enkele maanden waargenomen als directeur PG. Ze startte in september 2019 bij de directie. In de periode daarvoor was ze werkzaam bij verschillende ministeries waaronder IenW en OCW en bij de gemeente Den Haag.

Francine l’Ortye studeerde af in de Juridische Bestuurswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Brabant. Ze volgde het ABD kandidatenprogramma.

Deze tijdelijke nieuwe functie was niet opengesteld omdat er binnen de organisatie al een geschikte kandidaat was met de benodigde kennis van publieke gezondheid.