Anita Euser afdelingshoofd/MT-lid Uitvoerings- en Handhavingsbeleid bij de Belastingdienst

Anita Euser is per 1 oktober 2021 benoemd tot afdelingshoofd/MT-lid Uitvoerings- en Handhavingsbeleid bij de Belastingdienst bij het ministerievan Financiën.

Anita Euser

De concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (UHB) vormt de brug tussen beleid en uitvoering. Het helpt bij de totstandkoming van uitvoerbaar beleid en geeft uitvoeringssignalen aan beleidsmakers. Vaak raken die signalen burgers en bedrijven en zijn daarmee maatschappelijk en politiek gevoelig. UHB onderhoudt effectieve relaties met zowel de beleidsmatige opdrachtgever als de primair-proces-directies van de Belastingdienst.

De Belastingdienst is zowel een uitvoerings- als een handhavingsorganisatie. Het uitvoeringsbeleid heeft tot doel de uitvoerende taken van de Belastingdienst op een dienstverlenende wijze vorm te geven binnen de kaders van beleid en regelgeving. Het handhavingsbeleid is erop gericht de compliance te vergroten: het gedrag van burgers en bedrijven zodanig te beïnvloeden dat zij vrijwillig en structureel de fiscale regels naleven.

Anita staat voor de opgave om samen met de overige MT-leden de directie UHB verder door te ontwikkelen naar een eigentijdse concerndirectie. De kern zal bestaan uit het invulling geven aan de spilfunctie op het snijvlak van beleid en uitvoering. In het werk van UHB moet een balans worden gevonden tussen de politieke hectiek en het verder bouwen aan de richtinggevende en kaderstellende taken op het terrein van uitvoerings- en handhavingsbeleid. In het verlengde van deze inhoudelijke opgave zal Anita invulling gaan geven aan teamontwikkeling en het versterken van de verbinding met samenwerkingspartners binnen en buiten de directie.

Michiel van den Hauten, directeur UHB: 'Ik ben zeer blij dat Anita toetreedt tot het MT van UHB. Ze heeft de afgelopen periode laten zien dat haar passie ligt in het beter maken van de uitvoering én het verbeteren van onze eigen directie, waarbij ze haar mensgerichte manier van leidinggeven combineert met een stevige fiscale achtergrond.'

Anita Euser: 'Bij UHB heb ik altijd met veel plezier gewerkt aan complexe vraagstukken op het snijvlak van beleid en uitvoering/handhaving. Ik ben dan ook erg blij dat ik als MT-lid van de concerndirectie UHB samen met de collega’s een bijdrage mag leveren aan het verder ontwikkelen van UHB. Ik ga graag samen met de collega’s aan de slag om vanuit verbinding te zorgen voor uitvoerbare wet- en regelgeving. Een mooie uitdaging!’

Drs. A.P. (Anita) Euser Anita startte haar loopbaan in 2006 bij het ministerie van Financiën. Ze vervulde tussen 2006 en 2019 verschillende senior beleidsrollen bij het directoraat-generaal Fiscale Zaken. Sinds 2019 werkt Anita als plaatsvervangend afdelingshoofd bij Cd UHB. Ze studeerde Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Financiën. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.