Joan Deckers MT-lid Geneesmiddelen en Medische Technologie bij VWS

Joan Deckers start op 8 november 2021 als MT-lid bij de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Joan Deckers

Karla van Rooijen, waarnemend directeur GMT: ‘Wij zijn heel blij met de benoeming van Joan. De ervaring die Joan meebrengt op het gebied van geneesmiddelen zorgt ervoor dat zij een goede gesprekspartner is, zowel intern VWS als daarbuiten. Ook haar managementervaring en hoe zij daar invulling aan geeft maakt dat Joan volgens ons een waardevolle versterking is van ons management team.’

Joan Deckers: ‘Het is een uitdaging bij GMT te gaan werken aan de actuele vragen die rond geneesmiddelen spelen, zoals beschikbaarheid en betaalbaarheid. Ik kijk ernaar uit mijn ervaring met het geneesmiddelenveld binnen deze directie in te gaan zetten, vanzelfsprekend in samenwerking met de betrokken partijen binnen en buiten VWS.’

Dr. J.G.M. (Joan) Deckers is momenteel programmamanager Primair Proces bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Daarvoor was zij vijf jaar afdelingshoofd Geneesmiddelenbewaking bij het CBG, waarbij zij onder andere verantwoordelijk was voor de monitoring van de veiligheid van geneesmiddelen en de samenwerking in de (inter)nationale geneesmiddelenketen. Zij was eerder werkzaam als afdelingshoofd bij het CIBG met verantwoordelijkheid voor onder meer prijsvorming van geneesmiddelen en het UZI-register en in de farmaceutische industrie.

Joan studeerde Medische Biologie aan de Universiteit Utrecht. Zij deed haar promotieonderzoek op het gebied van afstoting na niertransplantatie.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van VWS. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.