Reinier Koppelaar plaatsvervangend directeur/MT-lid Warmte & Ondergrond bij EZK

Reinier Koppelaar is met ingang van 1 november 2021 benoemd als plaatsvervangend directeur/MT-lid Warmte & Ondergrond bij het directoraat-generaal Klimaat & Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Reinier Koppelaar

Drs. R.J. (Reinier) Koppelaar is momenteel MT-lid Programmadirectie Covid-19 bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij studeerde Internationale Economie en Economische geografie aan de Universiteit Utrecht.

Directeur Warmte & Ondergrond Esther Pijs: 'We kijken uit naar de komst van Reinier! Hij brengt veel enthousiasme en energie mee en heeft een brede bak ervaring waar we veel plezier van gaan hebben.'

Reinier Koppelaar: 'Graag zet ik mijn energie en bagage de komende jaren in voor de uitvoering van dit deel van het Klimaatakkoord en de energietransitie. Ik gedij goed op plekken tussen beleid en realisatie, en vind het een geweldige kans om in deze functie bij te kunnen dragen aan een duurzamer toekomst.'

De directie Warmte & Ondergrond is onderdeel van het directoraat-generaal Klimaat & Energie van het ministerie van EZK. De directie richt zich op het realiseren van de warmteopgave uit het Klimaatakkoord, het realiseren van energiebesparing, het faciliteren van grote energieprojecten en draagt zorg voor een veilig en doelmatig gebruik van de diepe ondergrond in Nederland, onder meer door het maken van beleid en het afgeven van vergunningen. Daarbij zijn overheid, samenleving, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen samen verantwoordelijk voor de energietransitie. De directie is verder verantwoordelijk voor de inbreng van het Rijk bij de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie├źn en de gemeentelijke en provinciale warmtevisies.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en DGK&E. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.