Judith van Krieken afdelingshoofd Begrotingszaken bij IenW

Judith van Krieken start per 29 november 2021 als afdelingshoofd Begrotingszaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Judith van Krieken

De concerndirectie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is de concerncontroller van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het financieel geweten en de financieel adviseur voor de minister en de ambtelijke leiding. De komende tijd komen er veel opgaven op IenW af, zoals vernieuwing van het spoor, het klimaatadaptief maken van de infrastructuur en het versterken van de circulaire economie. IenW moet zorgen dat hiervoor voldoende geld is en dit effectief verdelen over de opgaven. De afdeling Begrotingszaken is de coördinator van dit proces.

J.L. (Judith) van Krieken MSc studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Na haar studie werkte zij als consultant bij adviesbureau Berenschot. Daar adviseerde zij overheidsorganisaties, vooral over samenwerkingsvraagstukken, veiligheid en crisismanagement. In 2015 maakte Judith de overstap naar de Rijksoverheid, naar de directie Financieel Economische Zaken van het ministerie van EZK. Op dit moment is zij met haar team verantwoordelijk voor het begrotingproces van het ministerie van EZK.

Marc Konings, directeur FEZ: 'Judith neemt precies de juiste ervaring mee voor het begrotingsproces en de budgettaire besluitvorming. Daarbij heeft ze oog voor de benodigde budgettaire discipline, voor de politieke en bestuurlijke dimensies en voor goede samenwerking. Ze heeft bovendien een goed oog en warm hart voor de ontwikkeling van het team en de individuele medewerkers.'

Judith over haar benoeming: 'Ik houd van de combinatie van cijfers, beleid en politiek, en precies dat komt allemaal samen bij de afdeling Begrotingszaken. Daarom vind ik het een prachtige uitdaging om als afdelingshoofd Begrotingszaken bij FEZ van het ministerie van IenW te starten. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn nieuwe collega’s te bouwen aan de opgaven waarvoor we staan. Zowel de maatschappelijke en budgettaire uitdagingen als de doorontwikkeling van de afdeling. Mijn achtergrond als organisatieadviseur en mijn FEZ-ervaring komen hier mooi samen.'

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van IenW. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.