Roos Lawant programmamanager Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie bij JenV

Roos Lawant start op 1 november 2021 als programmamanager Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie bij het directoraat-generaal Politie en Veiligheid (DGPenV) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Roos Lawant

Het programma Politiebestel, Bevoegdheden en Informatiefunctie draagt zorg voor een goed functionerende politie en een goed functionerend politiebestel. De nieuwe programmamanager zet de lijnen uit voor de strategische doorontwikkeling van de politie en het politiebestel, draagt er zorg voor dat de politie de vereiste bevoegdheden heeft en stelt en bewaakt de kaders op het terrein van het vergaren en verwerken van informatie bij de uitoefening van de politiefunctie. Dat vraagt dat de programmamanager kan schakelen tussen de wereld van beleid en uitvoering en bovenstaande onderwerpen, die regelmatig in de politiek-bestuurlijke aandacht staan, (strategisch) aan elkaar kan verbinden.

Jan Willem Schaper, directeur Politieel Beleid en Taakuitvoering: 'DGPenV is heel blij dat wij ons konden versterken met deze talentvolle collega. Wij zien Roos als een versterking voor het leiderschapsteam van DGPenV en zij zal van grote waarde zijn voor het realiseren van onze strategische agenda. Samen met haar team zal zij maatgevend bijdragen aan verschillende vraagstukken die te maken hebben met de legitimiteit van de politieorganisatie en het politieoptreden. Die legitimiteit is van groot belang en een groot goed in een democratische rechtsstaat als de onze.'

Roos Lawant: 'De afdeling PBI werkt aan maatschappelijk relevante opgaven, zoals vragen over welke bevoegdheden de politie beschikt en hoe het zit met waarborgen voor een zorgvuldige inzet van die bevoegdheden. Ik vind het belangrijk dat die elementen met elkaar in balans zijn. Daarom kijk ik ernaar uit om, ook vanuit mijn ervaring met de evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017, hieraan een bijdrage te leveren.'

R. (Roos) Lawant was hiervoor raadadviseur Juridische zaken bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2020 was zij secretaris van de Evaluatiecommissie Wiv 2017 en eerder werkte zij als advocaat in Den Haag. Roos studeerde Rechten en internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde een master Law and Politics of International Security aan de VU in Amsterdam.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en DG Politie en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.