Gerie Jonk kwartiermaker/beoogd plv. directeur programmadirectie Pandemische paraatheid Publieke Gezondheid bij VWS

Gerie Jonk is per 11 oktober 2021 benoemd als kwartiermaker/beoogd plaatsvervangend directeur bij de programmadirectie Pandemische paraatheid Publieke Gezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gerie is nu nog MT-lid bij de directie Publieke Gezondheid met de portefeuille financieel beleid en ethiek. Ze zal gedurende een maand haar taken bij de directie PG geleidelijk overdragen.

Gerie Jonk

Francine L’Ortye, kwartiermaker en beoogd programmadirecteur Pandemische Paraatheid: ‘Ik ben heel blij met de komst van Gerie en zie er erg naar uit om samen met haar kwartier te maken voor deze nieuwe opgave. Met haar kennis en ervaring bij de directie Publieke gezondheid, en haar scherpte, duidelijkheid, relativeringsvermogen en oog voor de mensen neemt ze belangrijke en mooie eigenschappen mee voor de uitdagingen voor deze nieuwe programmadirectie.’

Gerie Jonk: 'Ik zie ernaar uit om samen met Francine en andere collega’s het programma op inhoud en organisatie vorm te gaan geven. Er is veel te doen en het geeft mij veel energie om samen te gaan werken aan de versterking van de publieke gezondheid en het goed voorbereid zijn op een eventuele volgende infectieziekte-uitbraak. Een belangrijke opgave voor VWS en onze partners waar ik mijn ervaring bij de directie Publieke Gezondheid goed voor kan inzetten.'

Ir. G. (Gerie) Jonk is sinds 2018 werkzaam als MT-lid Publieke Gezondheid bij VWS. Daarvoor vervulde zij verschillende functies bij de ministeries van Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Milieu en de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Gerie studeerde Milieuhygiëne aan de Universiteit van Wageningen.

Deze vacature was niet opengesteld, want er was snel iemand nodig en de organisatie had al een geschikte kandidaat.