Jeroen Weijers hoofd Bureau directieondersteuning directie Particulieren bij de Belastingdienst

Jeroen Weijers start op 1 december 2021 als hoofd Bureau directieondersteuning directie Particulieren Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Jeroen Weijers

De directie Particulieren houdt zich bezig met de fiscale afhandeling van twaalf miljoen belastingplichtigen, buitenlandse belastingplichtigen, grensarbeiders en werknemers van internationale organisaties en diplomaten. Het hoofd Bureau directieondersteuning staat voor de opgave om de directie en het landelijk MT-Particulieren te voorzien van kwalitatief goed strategisch advies op directie-overstijgende dossiers. Deze dossiers zijn bestemd voor en worden afgestemd met de collega-directies binnen het DG Belastingdienst en met concerndirecties, DG’s Toeslagen en Douane, kerndepartement, ambtelijke en politieke top. Hoofd Bureau directieondersteuning betreft een nieuwe functie waarvoor het fundament in 2021 is gelegd. Het nieuwe hoofd zal de doorontwikkeling naar een professionele organisatie verder vorm gaan geven.

Liane Vlaskamp, algemeen directeur Particulieren: 'Jeroen is het geworden omdat zijn kennis van en ervaring met de Belastingdienst vanuit verschillende rollen en functies kunnen bijdragen aan het verder uitbouwen van het gelegde fundament Bureau directieondersteuning Particulieren. Samen met de teamleiders en medewerkers kan Jeroen de verbinding leggen over de verschillende vakgebieden die in veel situaties nodig zijn om tot een resultaat te komen.'

Jeroen Weijers: 'De Belastingdienst staat opgesteld om de maatschappij te dienen; niet omgekeerd. Daarbinnen is het werk van de directie Particulieren gezichtsbepalend naar twaalf miljoen burgers. Werken voor de directie Particulieren betekent voor mij een kans om bij te dragen aan het door onder andere de Toeslagenaffaire geschonden vertrouwen in de Belastingdienst, en breder onze rechtsstaat.'

Mr. J (Jeroen) Weijers is momenteel ketenmanager Schenk- & Erfbelasting bij de directie Particulieren. Daarvoor deed Jeroen binnen de Belastingdienst ervaring op als lijn- en projectmanager en als strategisch adviseur. Zijn brede kennis en ervaring van de organisatie is zeer relevant voor deze functie.

Jeroen studeerde Fiscaal recht en Strafrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Belastingdienst. De vacature is opengesteld via de kanalen van Bureau ABD.