Fedor Meerts MT-lid Integriteit en Kansspelen bij JenV

Fedor Meerts start op 1 december 2021 als MT-lid Integriteit en Kansspelen bij het directoraat-generaal Straffen en Beschermen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Fedor Meerts

Het team Integriteit en Kansspelen werkt aan de bescherming van kwetsbare personen én bescherming bij kwetsbare situaties. Dat doet zij op het gebied van integriteitscreening, kansspelbeleid en filantropie. Dit unieke speelveld vraagt om goede sturing om ingezette veranderingen succesvol te laten landen en om verbindend leiderschap ten aanzien van de diverse (maatschappelijke) belangen.

Elske van Amelsfort, directeur Jeugd, familie en aanpak criminaliteitsfenomenen: 'Wij zijn erg blij met de komst van Fedor. Door zijn kennis en ervaring bij de NCTV is hij gewend om met veel uiteenlopende partners samen te werken en richting te geven aan maatschappelijke opgaven. Ook zijn brede blik en politiek-bestuurlijke sensitiviteit zullen van grote toegevoegde waarde zijn bij de diverse uitdagingen op het gebied van kansspelbeleid, integriteit en filantropie. Met zijn verbindende manier van leidinggeven en oog voor medewerkers zal hij een goede rol kunnen spelen in het team en in de verdere ontwikkeling van de directie.'

Fedor Meerts: 'De opgave van integriteit en kansspelen raakt bijna iedereen in Nederland. Na ruim twaalf jaar heel divers werk op het gebied van nationale veiligheid heb ik er veel zin in om aan de slag te gaan op dit grensvlak van veiligheid en andere maatschappelijke belangen zoals welzijn en sport, onderwijs en overheidsfinanciën. Samen gaan we op zoek naar manieren om de Verklaring Omtrent het Gedrag nog effectiever in te zetten, om het kansspelbeleid verder te ontwikkelen met oog voor de publieke belangen en om de uitrol van het online kansspelbeleid in goede banen te leiden.'

F.C.R. (Fedor) Meerts MSc studeerde internationale betrekkingen aan de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Oxford. Na zijn studie startte hij als rijkstrainee bij de het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarna werkte hij ruim tien jaar bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, als projectleider en strategisch adviseur. Fedor gaf afgelopen anderhalf jaar als hoofd COVID-19 bij de NCTV leiding aan het team dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding en uitwerking van besluitvorming over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en DG Straffen en beschermen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.