Peter van der Woude plaatsvervangend directeur Financiën, Informatiemanagement en Facilitaire Zaken bij RVO

Peter van der Woude is benoemd als plaatsvervangend directeur Financiën, Informatiemanagement en Facilitaire Zaken (FIFz) bij RVO. Hij start per 1 december 2021 in deze functie. Peter studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij manager Financiën en Control bij RVO.

Peter van der Woude

Directeur FIFz Johan Maas: 'Met Peter verzekert RVO zich van een enorme dosis kennis en ervaring in het meebesturen van ons agentschap, en van een zelfverzekerde opstelling richting onze stakeholders en leveranciers. Peter beschikt over een gezonde vernieuwingsdrang, die RVO helpt de toekomst tegemoet te treden.'

Peter van der Woude: 'Werken aan een goede publieke dienstverlening, en vooral bij RVO, motiveert mij elke dag.  Ik zie er naar uit om een stevige bijdrage te leveren aan de uitdagingen van de komende jaren. De directie FIFz heeft een voor RVO relevante sterke missie en visie ontwikkeld, met aansprekende kernwaarden en kernkwaliteiten. Een mooie uitdaging om aan de invulling van deze ambities mede sturing te mogen geven.'

RVO is de publieke dienstverlener van het Rijk voor ondernemend Nederland.  RVO werkt op vele manieren voor en met opdrachtgevers en ondernemers om onder andere innovatie, klimaat, internationaal en agrarisch ondernemen te verbeteren.  De directie FIFz zorgt ervoor dat alle RVO-collega’s optimaal hun werk kunnen doen, zodat RVO kan excelleren als publieke dienstverlener voor ondernemend Nederland, met zichtbare maatschappelijke impact.

We werken betekenisvol aan een soepele, innovatieve organisatie vanuit een tweeledige ambitie: het op orde maken en houden van de basisdienstverlening. En waar mogelijk creëren we daarboven op een positieve beleving en willen we de RVO’ers een ‘experience’ geven. Immers, RVO'ers horen wat je zegt, en zien wat je doet, maar vergeten nooit het gevoel dat je hen geeft. FIFz levert met ca 700 collega’s bedrijfsvoeringsdiensten voor de gehele RVO-organisatie en is het schakelpunt naar de concerndienstverleners op facilitaire zaken en DICTU.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en RVO. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.