Annemiek Nelis directeur Innovatie, Kennis & Strategie bij JenV

Annemiek Nelis wordt per 1 januari 2022 benoemd tot directeur Innovatie, Kennis & Strategie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Annemiek Nelis

De huidige Centrale Eenheid Strategie (CES) en het Innovatieteam gaan op in een nieuwe directie Innovatie, Kennis en Strategie. Hieraan wordt ook de nieuwe centrale kennisfunctie toegevoegd. De directie krijgt primair tot doel om het innovatieve, kennisgedreven en strategische vermogen van het ministerie te verhogen. De producten en diensten van die directie zijn gebaseerd op externe of JenV-brede inzichten, dan wel specifieke eigen expertise. De functie valt binnen de verantwoordelijkheid van de plaatsvervangend secretaris-generaal van JenV.

De directeur van de nieuwe directie is verantwoordelijk voor het verankeren van de JenV-brede veranderdoelstellingen vanuit Innovatie, Kennis en Strategie en weet de drie functies goed te integreren en verder te laten ontwikkelen binnen de gehele organisatie.

Dr. A.P. (Annemiek) Nelis is thans waarnemend centrumhoofd bij het RIVM. Eerder was Annemiek programmadirecteur en secretaris van de Commissie Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s. Van 2014-2019 werkte zij als directeur Bewaken, Beveiligen, Burgerluchtvaart bij de NCTV. Daarvoor was zij manager en plv directeur bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). De eerste vijftien jaar van haar carrière werkte zij als wetenschapper in diverse functies aan Nederlandse en Engelse universiteiten.

Ric de Rooij, plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie van Justitie en Veiligheid: 'Zij is een zeer ervaren collega met een brede ambtelijke maar ook wetenschappelijke achtergrond. Een goede combinatie, gelet op de opdracht van IKS.'

Annemiek Nelis: 'Het is een eer en prachtige kans om vanuit de nieuwe directie IKS met partners te mogen werken aan de lange termijn-vraagstukken van JenV.'

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De vacature is opengesteld via de kanalen van Bureau ABD.