Ellen van Doorne directeur Democratie en Bestuur bij BZK

Ellen van Doorne wordt met ingang van 1 december 2021 directeur Democratie en Bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ellen van Doorne

Drs. E.J.A. (Ellen) van Doorne is sinds november 2020 waarnemend directeur Democratie en Bestuur. Van april 2014 tot 2020 was zij directeur Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie en tevens clusterdirecteur Bestuursondersteuning bij het ministerie van BZK. Daarvoor werkte zij als manager Strategie en mensen bij de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam, bij het ministerie van Algemene Zaken onder meer als adviseur Strategie kabinet Minister-President en in meerdere beleidsfuncties bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen: 'Ik ben heel blij dat Ellen na haar waarnemerschap de directeur bij Democratie en Bestuur is geworden. Ze is verbindend, een echte teamspeler en door haar kennis en ervaring goed in staat belangrijke onderwerpen als maatschappelijke onrust, de leefbaarheid van onze wijken, weerbaar bestuur, onze verkiezingen en het versterken van de kwaliteit van onze democratie binnen het directoraat-generaal en in verbinding met vele anderen verder te brengen.'

Ellen: 'Het is buitengewoon eervol om de thema’s democratie en bestuur de komende tijd verder te mogen brengen. De maatschappelijke urgentie is groot. Gelukkig staat er een topteam en werken we goed samen binnen BZK, het Rijk en met bestuurders en andere partners in het land.'

Ellen van Doorne studeerde Politicologie, politieke economie en internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam en Sussex.

De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld hoewel BZK al een geschikte kandidaat op het oog had. Na een zorgvuldige procedure is Ellen het ook geworden.