Andrea Niederländer afdelingshoofd Eerstelijnszorg bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Andrea Niederländer start per 1 januari 2022 als afdelingshoofd Eerstelijnszorg bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Andrea Niederländer

Als afdelingshoofd is zij verantwoordelijk voor het toezicht op het uitdagende en dynamische veld van de eerstelijnszorg in Nederland. Hierin werken tienduizenden huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, apothekers, zorgverleners in de acute en geboortezorg en alternatieve zorgverleners. Het zorgvolume en de zorgcomplexiteit in de eerstelijn neemt toe. De druk op de sector is groot. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en er wordt meer in ketens en netwerken samengewerkt. Samen met drie teamcoördinatoren en zestig professionals gaat zij deze ontwikkeling verder vormgeven.

Roderick Runne, hoofdinspecteur IGJ: 'Wij zijn heel blij met de benoeming van Andrea. Met haar brede managementervaring, haar prettige en onderzoekende gesprekstijl en haar ervaring in toezicht, verwachten wij dat zij goed past bij de opgave, sfeer en cultuur bij de afdeling Eerstelijnszorg van IGJ.'

Andrea Niederländer: 'Ik heb veel respect voor alle inspecteurs die dagelijks werkzaam zijn in het vak van toezichthouder. Een dynamisch vak dat telkens vraagt om het vinden van het juiste evenwicht, bijvoorbeeld het evenwicht tussen het geven van ruimte en vertrouwen enerzijds en het creëren van zekerheid en veiligheid anderzijds. Het terrein van zorg is nieuw voor mij, een terrein met grote maatschappelijke impact en een urgente opgave. Ik kijk ernaar uit om vanuit mijn brede ervaring bij andere toezichtdomeinen een bijdrage te kunnen leveren aan deze belangrijke opgave.'

A.E.M. (Andrea) Niederländer is sinds 2016 afdelingshoofd Toezicht bij de Autoriteit Woningcorporaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daarvoor was zij sectorhoofd bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Andrea studeerde Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij volgde tevens de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn. Ook heeft zij de Interdepartementale Management Leergang (IML) afgerond. Ook deed ze diverse trainingen op het gebeid van governance en crisisbeheersing bij organisaties.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van VWS. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren. Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.