Petrouschka Werther directeur Duurzame Mobiliteit bij IenW

Petrouschka Werther wordt per 1 februari 2022 directeur Duurzame Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Petrouschka Werther

Drs. P.T.S. (Petrouschka) Werther is op dit moment plaatsvervangend directeur Luchtvaart binnen IenW en verantwoordelijk voor Duurzame Luchtvaart. In het verleden werkte zij binnen IenW onder meer als plaatsvervangend directeur Klimaat, Lucht en Geluid, als programmamanager Anders Betalen voor Mobiliteit en was zij verantwoordelijk voor de herstructurering van het Infrafonds.

Petrouschka studeerde Journalistiek in Utrecht en Politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Directeur-generaal Mobiliteit Kees van der Burg: 'De directie Duurzame Mobiliteit heeft zich de afgelopen jaren heel goed ontwikkeld. Er zijn mooie resultaten geboekt en duurzame mobiliteit staat hoog op de agenda, niet alleen bij IenW maar zeker ook daarbuiten. Nu gaan we een volgende fase in waarbij er - naast het programmatisch werken - nieuwe beleidsmatige vragen aan de orde zijn en de samenhang met bijvoorbeeld de binnenvaart en luchtvaart steeds belangrijker wordt. Petrouschka brengt - naast haar bevlogenheid - ruime ervaring en kennis mee op dit onderwerp en combineert dat met leidinggevende en sterk verbindende kwaliteiten. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Petrouschka samen met het DuMo-team succesvol die volgende stappen gaat zetten.'

Petrouschka: 'Het is belangrijk dat er een duurzame manier komt voor transport en om te reizen voor alle Nederlanders. Ik zie er naar uit om hieraan te werken met de collega’s, het bedrijfsleven en met andere overheden. Het is een mooie concrete uitdaging, waarvan de klimaatconferentie in Glasgow net het belang weer eens heeft onderstreept.'

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en directoraat-generaal Mobiliteit van IenW.