Taco Fens MT-lid Hoger Onderwijs & Studiefinanciering bij OCW

Taco Fens wordt per 1 januari 2022 MT-lid Hoger Onderwijs & Studiefinanciering bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Taco Fens

De directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering (HO&S) werkt aan een toegankelijk, doelmatig en kwalitatief hoogwaardig stelsel van hoger onderwijs en studiefinanciering. De directie wil de maatschappelijke opgaven nog centraler zetten, in samenwerking met collega-directies binnen en buiten OCW.

Feite Hofman, directeur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering: 'Taco draagt met zijn achtergrond en ervaring goed bij aan het realiseren van de doelstellingen van de directie en aan de strategische beleidsontwikkeling van de directie. Eén van de opgaven is het vinden van een vorm van bekostiging van hogescholen en universiteiten die recht doet aan de ontwikkeling van studentenaantallen en maatschappelijke ontwikkelingen.'

Taco Fens: 'Het onderwijs is een plek waar iedereen een kans moet krijgen en het is de basis voor economische ontwikkeling. Het hoger onderwijs staat voor een aantal grote opgaven, waaronder een duurzame bekostiging. Het zijn dit soort vraagstukken die ik in een gedreven team graag oppak. De directie HO&S biedt een mooie combinatie van beleid en financiën.'

Ir. T. (Taco) Fens BSc werkt sinds 2014 bij de Inspectie der Rijksfinanciën, ministerie van Financiën. Sinds 2018 als plaatsvervangend afdelingshoofd sectie BZK, in 2020 als waarnemend afdelingshoofd van diezelfde sectie en eerder als clustercoördinator bij onder andere sectie Defensie. Daarvoor werkte hij als projectleider bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Taco studeerde Systems Engineering, Policy Analysis & Management aan de TU Delft.

 De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van OCW. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.