Raoel Nanhekhan hoofd programma Bewaken & Beveiligen bij de NCTV

Raoel Nanhekhan wordt per 1 januari 2022 benoemd tot hoofd van het programma Bewaken & Beveiligen bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), ministerie van Justitie en Veiligheid.

Raoel Nanhekhan

De NCTV draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland. Als hoofd van het programma Bewaken & Beveiligen is Raoel tevens de coördinator Bewaken & Beveiligen in het gelijknamige stelsel. Raoel geeft leiding aan het programma. Dit doet hij in nauwe samenspraak met zowel de directeur Nationale Crisisbeheersing en Bewaken & Beveiligen als de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De functie vergt een intensieve samenwerking met de stelselpartners in het bewakings- en beveiligingsdomein.

De taken richten zich ten eerste op het stelselbeheer, en betreffen: beleidsontwikkeling, -implementatie, -uitvoering, coördinatie, communicatie en evaluatie. Ten tweede is Raoel als coördinator verantwoordelijk voor het treffen van veiligheidsmaatregelen in het Rijksdomein. Onderdeel van de functie is de strategische en politiek-bestuurlijke advisering van de ambtelijke en politieke top op het gebied van bewaken en beveiligen, binnen een zeer dynamisch context.

Marco Zannoni, directeur Nationale Crisisbeheersing en Bewaken & Beveiligen kijkt ernaar uit dat Raoel, na een intensieve periode van waarnemen, nu formeel start in de functie van hoofd van het programma Bewaken & Beveiligen: ‘Ik ben blij dat we Raoel kunnen behouden in deze belangrijke functie. Raoel kent het werkveld en de stelselpartners goed. En, Raoel is in zeer korte tijd deel geworden van het team. Dit maakt dat hij de grote opgaves waar het stelsel voor staat mede vorm kan geven.'

Raoel: ’Ik ben blij deze functie nu vast te kunnen vervullen en de focus meer te kunnen verleggen van het ‘hier en nu’, naar de langere termijn. Om huidige en toekomstige dreigingen het hoofd te kunnen bieden moeten strategie, beleid en uitvoering op het gebied van bewaken & beveiligen worden geïnnoveerd. Dit kan alleen door constructieve en nauwe samenwerking tussen alle betrokken stelselpartners. Ik kijk er zeer naar uit om zowel met de NCTV-collega’s als met de stelselpartners hier invulling aan te geven.’

Drs. R. (Raoel) Nanhekhan studeerde Bestuurskunde en werkt momenteel aan zijn promotieonderzoek naar hybride dreigingen aan de Universiteit Leiden. Hij startte op 5 juli 2021 binnen de NCTV als waarnemend hoofd van het programma Bewaken en Beveiligen. Daarvoor vervulde hij verschillende beleids- en managementfuncties, voornamelijk binnen Defensie.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de NCTV van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.