Nicole van der Sman afdelingshoofd Binnenvaart en Vaarwegen bij IenW

Nicole van der Sman start per 1 januari 2022 als afdelingshoofd Binnenvaart en Vaarwegen bij de directie Maritieme Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Nicole van der Sman

De directie Maritieme Zaken is verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving en het beleid op het terrein van de zeevaart en de binnenvaart en het beleid inzake de grootste Nederlandse havens. De opgave voor de komende jaren is de verduurzaming van de zee- en binnenvaart sector en de energietransitie in de havens.

De afdeling Binnenvaart en Vaarwegen richt zich op een veilig, efficiënt en duurzaam goederenvervoer over (internationaal) water waarbij de positie van de binnenvaart in het (inter)nationale transport versterkt wordt door te zorgen voor een robuuste infrastructuur en wet- en regelgeving. De komende jaren ligt de focus op het samen met de sector realiseren van een lagere CO2-uitstoot, onder meer via schone (bio)brandstof en voorzieningen om brandstoffen als waterstof te kunnen bunkeren.

Drs. N. (Nicole) van der Sman werkt momenteel bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als plaatsvervangend afdelingshoofd Wegverkeersbeleid. Na haar studie Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam startte Nicole als rijkstrainee bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarna zij onder andere coördinerend beleidsmedewerker en politiek bestuurlijk adviseur van de voormalige ministers van IenW was. Ook werkte zij bij de Tweede Kamer als adjunct- griffier van de vaste commissies voor LNV en het toenmalige VenW.

Brigit Gijsbers, directeur Maritieme Zaken is blij met deze benoeming: 'Omdat Nicole een zeer verbindend persoon is die goed zal kunnen schakelen met de sector om de uitdaging van de verduurzaming aan te gaan. Door haar mensgerichte houding zal zij haar medewerkers hier goed in mee kunnen nemen. Nicole is zeer ervaren in het politiek-bestuurlijke proces wat op deze plek van groot belang is.'

Nicole over haar benoeming: 'Het vervoer van goederen is een van de pijlers van onze economie en de Nederlandse binnenvaart speelt daarin een grote rol. Bij de afdeling Binnenvaart en Vaarwegen komen meerdere opgaven op het terrein van het ministerie samen. Qua verduurzaming zijn niet alleen de opgaven, maar ook de gevolgen van de klimaatcrisis en stikstofcrisis al merkbaar in de binnenvaartsector. Dit maakt het een heel interessant en uitdagend beleidsterrein waar ik graag met collega’s, de sector en andere nationale en internationale partners de schouders onder zet.'

Deze vacature is ontstaan door het vertrek van Lucia Luijten die per 1 november 2021 IenW heeft verlaten en benoemd is als secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart te Straatsburg. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van IenW. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.