Odilia Knap MT-lid Bilaterale samenwerking en economische diplomatie bij IenW

Odilia Knap start per 1 februari 2022 als MT-lid Bilaterale samenwerking en economische diplomatie bij de directie Internationaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Odilia Knap

De directie Internationaal staat voor een succesvol internationaal optreden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de internationale strategie, het verbinden van de internationale context met de nationale beleidsontwikkelingen, het waarborgen van de kwaliteit en coherentie van het internationale optreden van het ministerie, en het coördineren en regisseren van de internationale functie van het departement.

De IenW-brede ontwikkelopgave van het taakveld bilaterale samenwerking en economische diplomatie betreft enerzijds het optimaliseren van de beleidsmatige samenwerking met andere landen. Anderzijds heeft de ontwikkelopgave betrekking op het optimaliseren van de inzet van het ministerie van IenW op het gebied van kennisuitwisseling en innovatie. Ten slotte behoort het versterken van de publiek-private samenwerking voor de internationalisering van bedrijven en kennisinstellingen in de relevante IenW-sectoren, zoals maritiem, water, transport, logistiek en milieu tot de ontwikkelopgave.

Mr. drs. O.L.H. (Odilia) Knap werkt momenteel bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) als MT-lid Innovatie en Kennis waar zij onder andere te maken heeft met Europese innovatiedossiers. Na haar studies Europese Studies en Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam startte Odilia bij Senter/Stichting EG-Liason. Vervolgens werkte zij bij de Europese Commissie, vervulde bij EZK diverse functies en was manager bij Octrooicentrum Nederland (onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Odilia heeft recent het ABD Kandidatenprogramma afgerond.

Peter Díez, directeur Internationaal, is blij met deze benoeming: 'Met Odilia krijgt de directie een ervaren leidinggevende met hart voor het internationale werk. Zij brengt kennis en netwerk vanuit EZK mee om de publiek-private samenwerking in verbinding met onze sectoren op een hoger plan te brengen.'

Odilia over haar benoeming: 'Internationale samenwerking wordt steeds belangrijker voor de opgaven waar IenW voor staat. Graag zet ik mijn internationale kennis en ervaring in om samen met team Internationaal in Den Haag, de IenW-attachés op ambassades en vele andere IenW-collegae aan de slag te gaan om IenW-sectoren internationaal goed te positioneren. Mijn stijl van leidinggeven is ruimte en vertrouwen geven aan de collegae met wie ik samenwerk. Met mijn overstap naar IenW gaat ook een lang gekoesterde wens in vervulling: werken voor IenW op een domein waar mijn hart ligt!'

Deze vacature is ontstaan door het vertrek van Ronald Wormgoor die – na een detachering van drie jaar - per 1 november 2021 naar het ministerie van Buitenlandse Zaken is teruggekeerd.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van IenW. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.