Franka van Alphen hoofd Inspectiebreed Kenniscentrum bij Inspectie SZW

Franka van Alphen start op 1 januari 2022 als hoofd Inspectiebreed Kenniscentrum bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (tot 1 januari 2022 ‘Inspectie SZW’).

Het Inspectiebreed Kenniscentrum (IKC) is het trefpunt voor alle specialistische kennis bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zij richt zich op een grote hoeveelheid thema’s, van arbeidstijden, werkomstandigheden en arbeidsdiscriminatie tot gevaarlijke stoffen en productveiligheid. Het Kenniscentrum is onderdeel van interne en externe kennisnetwerken, werkt  samen met Europese collegadiensten en levert haar expertise overal waar dat meerwaarde heeft.

Franka is momenteel programmamanager Kennis en Vakmanschap bij Rijkswaterstaat en werkte onder andere als manager bij politiek-bestuurlijk onderzoeks-en adviesbureau Necker van Naem.

Zij studeerde Cultuur, Organisatie & Management aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Henk de Groot, directeur Toezicht: “Met de kennis en ervaring die Franka meeneemt op het gebied van onder andere Kennis en Innovatie kan de doorontwikkeling  en de ambitie van het Inspectiebreed Kennis Centrum worden voortgezet en uitgebouwd ten behoeve van het primaire proces van onze organisatie”.

Franka van Alphen: “Samen met de praktijk en partners kennis opbouwen over wat echt goed werkt in de uitvoering van de inspectie. Die kennis vervolgens toepassen voor maximaal effect in het houden van toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk. Dat is waar ik warm voor loop. Het is een eer en mooi vooruitzicht om met de collega’s van het kenniscentrum te mogen werken aan de maatschappelijke opgaven van de Arbeidsinspectie”.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.