Linda van Houwelingen afdelingshoofd Netwerken transport bij ILT

Linda van Houwelingen wordt per 1 december 2021 benoemd als afdelingshoofd Netwerken transport bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Linda van Houwelingen

De afdeling Netwerken transport voert regie op de verbinding tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en haar omgeving en is de informatie-interface met de omgeving; met branches en sectoren, maar ook met de departementen en de politiek. De afdeling heeft daarmee een belangrijke rol bij de signalerende functie van de ILT. Ook is de afdeling een cruciale speler bij de maatschappelijke verantwoording en transparantie van de inspectie, door informatie-uitwisseling met alle externe stakeholders.

Drs. L.M.R. (Linda) van Houwelingen is vanaf 2017 werkzaam bij de ILT en sinds april 2020 is zij waarnemend afdelingshoofd van de afdeling Netwerken transport. Zij werkte daarvoor in meerdere functies bij de beleidsdirectie Internationaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waaronder projectmanager EU Voorzitterschap. Daarnaast was zij onder andere in de Tweede Kamer werkzaam als EU-specialist van de vaste Kamercommisie Infrastructuur en en Waterstaat. Linda studeerde Internationale Betrekkingen/Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Mattheus Wassenaar, directeur Informatiepositie en programmamanagement, is blij met deze benoeming: 'Linda heeft in de periode dat ze de functie al waarnam haar kwaliteiten laten zien, als een gedreven leidinggevende die vanuit haar inhoudelijke ervaring en persoonlijkheid de verbinding met alle stakeholders rond het toezicht op het transport verder invulling geeft. Ze zal dat de komende jaren met de collega’s in de afdeling en de portefeuille verder uitbouwen en daarmee bijdragen aan de koers van de ILT.'

Linda over haar benoeming: 'Ik kijk ernaar uit om leiding te (blijven) geven aan dit mooie team van enthousiaste en betrokken professionals. Bij de afdeling Netwerken transport werken we elke dag aan de verbinding van de ILT met de buitenwereld, zowel internationaal als nationaal. We geven invulling aan de belangrijke reflecterende rol van de toezichthouder. We brengen de praktijkervaringen en signalen van onze inspecteurs onder de aandacht en dragen zo bij aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in het transport.'

Deze vacature is ontstaan door de nieuwe rol van Stefanie Spekreijse die per 1 oktober 2021 waarnemend directeur Omgeving en dienstverlening bij de ILT is. De vacature is conform ABD-procedure opengesteld, hoewel de organisatie Linda al als geschikte kandidaat op het oog had. Na een zorgvuldige procedure door Bureau ABD en de ILT wordt zij nu benoemd.