Titus Heemskerk manager Participatie en Arbeidsmarktregio’s bij SZW

Titus Heemskerk start op 1 januari 2022 als manager Participatie en Arbeidsmarktregio’s bij het ministerie van SZW.

Het hoofd Participatie en Arbeidsmarktregio’s werkt nauw samen met gemeenten, UWV, Divosa, sociale partners en onderwijs aan het optimaliseren van de werking van de arbeidsmarkt. De werkzaamheden van de afdeling kenmerken zich door opgavegerichte en datagestuurde beleidsontwikkeling in een multidisciplinaire omgeving.

Titus werkt momenteel via ABD-interim als hoofd Risicodetectie en Ontwikkeling bij de IGJ. Hij vervulde meerdere opdrachten. Zo was hij eerder verandermanager bij IUC DJI. Vóór ABD-interim vervulde hij verschillende managementfuncties bij het ministerie van OCW.

Titus studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij volgde het ABD Kandidatenprogramma.

Carry Goedhart, directeur Participatie & Decentrale Voorzieningen: “In de procedure over deze functie hebben we Titus leren kennen als een plezierige gesprekspartner met een scherpe blik en een brede achtergrond. Die laatste komt zeker goed van pas in het speelveld van arbeidsmarktregio’s en Europese fondsen. Zijn ruime leidinggevende ervaring helpt ongetwijfeld om snel verbinding met de medewerkers te maken”.

Titus Heemskerk: “Na lange tijd als beleidsmaker bij OCW heb ik de afgelopen jaren mijn horizon kunnen verbreden via ABD-interim. Een verrijkende ervaring waarin ik de veelzijdigheid van de rijksdienst van dichtbij heb kunnen zien. De functie van manager Participatie en Arbeidsmarktregio’s voelt voor mij als thuiskomen in de beleidscontext. De opgave om iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten doen is even uitdagend als dankbaar. De krappe arbeidsmarkt biedt gelukkig veel perspectief voor werkzoekenden. De ABD-collega’s die worstelen met tekorten op de arbeidsmarkt wil ik hierbij aanmoedigen zich in te blijven zetten voor het onbenut potentieel”.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.