Marco Haas Programmamanager Internationale en Caribische aangelegenheden bij JenV

Marco Haas start op 1 januari 2022 als Programmamanager Internationale en Caribische aangelegenheden bij het DG Politie en Veiligheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het programma Internationale en Caribische aangelegenheden (ICA) formuleert de kaders waarbinnen de Nederlandse politie haar internationale taken uitvoert en zorgt voor de randvoorwaarden die de Nederlandse politie nodig heeft om haar taken uit te voeren. ICA trekt hiervoor nauw op met de Nederlandse politie en vervult een belangrijke rol in de wereld van internationale en Europese politiesamenwerking. Het programma vervult daarnaast een belangrijke (korpsbeheerder) rol ten aanzien van de politie en brandweer in Caribisch Nederland en draagt actief bij aan de politiesamenwerking in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Jan Willem Schaper, directeur Politieel Beleid en Taakuitvoering: “Het MT DGPenV heeft in de afgelopen jaren veel aandacht gehad voor de werving van MD talenten van buiten. Marco is een benoeming waar wij bijzonder content mee zijn. Hij is, zo zou je dat kunnen zeggen, eigen kweek. Mooi om te zien hoe Marco zich in de jaren bij ons heeft ontwikkeld en met veel vertrouwen hebben wij hem benoemd in het team Internationale en Caribische Aangelegenheden.”

Marco Haas: “De politie is niet alleen verbonden in de wijken en op het web, maar ook in de wijde wereld. Criminaliteit en daarmee politiesamenwerking stoppen namelijk niet bij de grens. Samen met de collega’s van ICA, het DGPenV en andere partners ervoor zorgdragen dat de politie hier goed voor toegerust is én het internationaal optreden bijdraagt aan de Nederlandse politiebehoeften is een opgave waar ik zeer naar uitkijk. De intensieve rol van het team bij de Caribische brandweer- en politiekorpsen biedt bovendien de mogelijkheid om deze specifieke samenwerking verder tot bloei te brengen. Als leidinggevende laat ik veel verantwoordelijkheid bij de collega’s waar ik mee samenwerk. Hierbij leun ik graag op de brede kennis en ervaring van de collega’s binnen ICA. Ik heb heel veel zin om met dit collegiale en gedreven team de internationale samenwerking verder vorm te geven.”

Marco Haas werkt momenteel als teamleider van het Informatie- en Analyseteam van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie. Na zijn studie Engelse Taal en Cultuur aan de Universiteit Leiden en een korte periode als docent startte hij bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als Rijkstrainee, onder meer als beleidsadviseur bij de brandweer en politie in Caribisch Nederland. Vervolgens werkte hij in diverse functies bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, onder meer als coördinator van de cao-onderhandelingen van politie, bestuurssecretaris bij het NFI en coördinator Staf en Parlementair.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en DG Politie en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.