Atty Bruins MT-lid Familie bij JenV

Atty Bruins start op 17 januari 2022 als MT-lid Familie bij het DG Straffen en Beschermen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het team Familie is beleidsverantwoordelijk voor het familierecht: gericht op mensen, hun identiteit en hun levensgebeurtenissen, zoals geboorte, naamgeving, afstamming, (gender)identiteit, adoptie, huwelijk en scheiding en de gevolgen daarvan. Van het MT-lid Familie wordt verwacht dat deze op ambitieuze en doelgerichte wijze de koers verder uitzet, de opgaven van het team invult en realiseert en de ingezette trajecten verder ontwikkelt. Ook ligt er een opgave op het vlak van team- en organisatieontwikkeling binnen een nieuw ingerichte directie en DG.

Elske van Amelsfort, directeur Jeugd, Familie en aanpak Criminaliteitsfenomenen: “Met Atty halen we een hele ervaren leidinggevende in huis. Zij is in staat om in verbinding met partners en collega’s samen te werken rond opgaven en resultaten te behalen. Zij heeft niet alleen een relevante inhoudelijke achtergrond, maar brengt ook veel kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling. Zij zal daarmee van toegevoegde waarde zijn bij de verdere vorming van het team, de directie en het DG.”

Atty Bruins: “De dossiers binnen mijn portefeuille staan volop in de politiek-maatschappelijke belangstelling en zijn direct van invloed op het leven en welbevinden van veel mensen. Dat vraagt een grote verantwoordelijkheid om als overheid echt te luisteren en compassie te hebben voor de zorgen en belangen van individuen, maar tegelijkertijd ook richting te geven aan beleidsmatige keuzes. Graag  zet ik mijn kennis en ervaring in voor deze opgaven en voor de verdere ontwikkeling van het team en de organisatie. Ik heb er veel zin in om samen met collega’s te werken aan deze mooie opgaven, bij een ministerie met zo’n grote diversiteit aan beleidsvelden als JenV!”

Drs. A. (Atty) Bruins werkt op dit moment bij het ministerie van VWS, waar zij onder andere als MT-lid verantwoordelijk was voor het jeugdbeleid en als plaatvervangend directeur a.i. voor internationale zaken. De afgelopen periode heeft Atty als programmamanager gewerkt bij het DG Samenleving en Covid-19. Zij heeft een brede managementervaring opgebouwd  bij verschillende overheden en ministeries. Atty heeft het ABD-kandidatenprogramma gevolgd.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en DG Straffen en beschermen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.