Rhodia Maas directeur-generaal Immigratie- en Naturalisatiedienst bij JenV

Rhodia Maas wordt directeur-generaal Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2022.

Rhodia Maas

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert, als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. De IND beoordeelt daarmee alle verzoeken van mensen die in Nederland verblijf willen aanvragen of die Nederlander willen worden.

Mr. R. (Rhodia) Maas is sinds november 2016 algemeen directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was zij onder andere algemeen directeur Dienst Terugkeer & Vertrek bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en directeur Stafdirectie Uitvoeringsbeleid bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Rhodia Maas studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden.

'Ik ken de IND als een organisatie met betrokken professionals en ik kijk er dan ook erg naar uit om weer bij de IND te mogen werken', vertelt Rhodia Maas. 'De IND heeft een grote verantwoordelijkheid het toelatingsbeleid zorgvuldig, tijdig en met oog voor de mens achter de aanvraag, uit te voeren. Dat moeilijke werk doet de IND onder het vergrootglas van politiek en media. Er ligt een stevige opgave om de komende jaren te werken aan betrouwbaarheid en responsiviteit van de organisatie. Ik heb er vertrouwen in dat we daar samen met alle betrokken (maatschappelijke) partners grote stappen in kunnen zetten. Ik vind het eervol dat ik hieraan leiding mag gaan geven.'

'Rhodia beschikt over een ruime ervaring in de uitvoering en kent het werk in de migratie-keten goed', aldus Dick Schoof, secretaris-generaal van JenV. 'Zij is mensgericht en heeft daarnaast een goed beeld van hetgeen nodig is om tijdigheid en kwaliteit goed te laten samengaan in het belang van de aanvrager/asielzoeker, de samenleving en de keten te laten functioneren.'

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van JenV. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.