Helmy de Louw directeur Midden- en Kleinbedrijf bij de Belastingdienst

Helmy de Louw is met ingang van 1 december benoemd tot directeur Midden- en Kleinbedrijf bij de Belastingdienst. Zij is verantwoordelijk voor de portefeuille Bedrijfsvoering.

De directie MKB is verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht op de circa 2,8 miljoen entiteiten die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Dit zijn 1, 5 miljoen ondernemers, 300.000 stichtingen en verenigingen en de groeiende groep van zo’n 1 miljoen zzp-ers en particulieren Plus die Nederland rijk is.  De directie MKB levert een bijdrage aan de missie van de Belastingdienst en geeft invulling aan de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst.

De opgave waar de directeuren MKB voor staan is fors door de omvang en diversiteit van het werkveld, de omvang van de directie zelf, de complexiteit in de omgeving en de veranderopgave.

Helmy: “Ik ben heel blij dat ik een bijdrage mag leveren aan het door ontwikkelen van MKB: samen vanuit vertrouwen verder bouwen. Een van mijn drijfveren als directeur is het in de kracht zetten van medewerkers waarbij goede werving en blijvend investeren in medewerkers cruciaal is. Hierbij vind ik het belangrijk diversiteit te omarmen en talenten en vakmanschap zo goed mogelijk in te zetten.”

Berry Roks, Algemeen directeur Midden- en Kleinbedrijf: “Gezien de opgave waar de directie MKB voor staat waren we op zoek naar een authentieke, ervaren manager die een boegbeeld is van samenbindend leiderschap. Helmy is een teamplayer. Ze is mensgericht en heeft veel kennis van de organisatie en kan goed benoemen wat er speelt. Ze neemt al een tijd naar volle tevredenheid waar op deze plek, ik ben dan ook blij dat ze definitief is benoemd.”

Mevrouw W.P.A.M. de Louw (Helmy) MCC is sinds 1 juli 2020 waarnemend directeur MKB. Daarvoor was zij regiodirecteur MKB Venlo. Helmy startte haar loopbaan bij de FIOD in 1985. Vanaf 2009 vervulde zij diverse leidinggevende functies bij de directie MKB.  Helmy heeft een Master in Management, Cultuur & Verandering.

De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had. Na een zorgvuldige procedure, is deze het ook geworden.