Marjan Willemsen directeur Midden- en Kleinbedrijf bij de Belastingdienst

Marjan Willemsen is met ingang 1 december 2021 benoemd tot directeur Midden- en Kleinbedrijf bij de Belastingdienst. Zij is verantwoordelijk voor de portefeuille Productie.

Marjan Willemsen

De directie MKB is verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht op de circa 2,8 miljoen entiteiten die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Dit zijn 1,5 miljoen ondernemers, 300.000 stichtingen en verenigingen en de groeiende groep van zo’n 1 miljoen zzp-ers en particulieren Plus die Nederland rijk is. De directie MKB levert een bijdrage aan de missie van de Belastingdienst en geeft invulling aan de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst.

De opgave waar de directeuren MKB voor staan is fors door de omvang en diversiteit van het werkveld, de omvang van de directie zelf, de complexiteit in de omgeving en de veranderopgave.

Binnen MKB werken zo’n 7000 medewerkers. Zij zorgen voor het zorgvuldig heffen en innen van belastingen. Vanuit de landelijke afdeling productie ondersteunen we de medewerkers op de 20 locaties bij het plannen, forecasten en de verdeling van het werk. Ons handelen is erop gericht om medewerkers er te laten zijn voor de ondernemer, proactief, samen en deskundig.

Berry Roks, algemeen directeur Midden- en Kleinbedrijf: 'Marjan neemt al een tijd naar volle tevredenheid waar op deze plek, ik ben dan ook blij dat ze definitief is benoemd. Marjan weet koers te vertalen in concrete stappen en verbetermogelijkheden binnen MKB (Belastingdienst) en hoe daar resultaatgericht naar toe te werken. Zij ziet haar rol als maatschappelijk partner als belangrijk en is goed in staat om in verbinding met de omgeving partijen bijeen te brengen om samen te werken aan verbeteringen voor ondernemers en fiscaal dienstverleners.'

Marjan: 'Ik krijg energie van het samen verbeteren. We zijn bezig om te werken aan een snelle, betrouwbare en zorgvuldige behandeling aan bedrijven. De MKB-medewerkers geven hier invulling aan. Ik ervaar onze medewerkers als gedreven en loyale professionals. Dit inspireert mij om met elkaar verder te bouwen aan een organisatie waar vertrouwen in is en waar medewerkers plezier hebben in hun werk.

Drs. M.G.M. (Marjan) Willemsen is sinds 1 juli 2020 waarnemend directeur MKB. Daarvoor was zij regiodirecteur MKB Arnhem/Doetinchem. Marjan startte haar loopbaan bij de Belastingdienst in 2001. Ze vervulde vervolgens diverse functies in uitvoering, beleid en management binnen de Belastingdienst. Marjan studeerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en behaalde een MSc in Bedrijfswetenschappen.

De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld via de kanalen van Bureau ABD, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had. Na een zorgvuldige procedure door Bureau ABD en de Belastingdienst, is deze het ook geworden.