Charlotte Kottier programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen bij De Nederlandse Arbeidsinspectie

Charlotte Kottier start op 1 januari 2022 als programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (tot 1-1-2022 Inspectie SZW).

De programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen (BmGS) is verantwoordelijk voor de inzet van de inspectie op het terrein van procesveiligheid en beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Deze inzet bestaat uit een combinatie van een groot scala aan interventies zoals het uitvoeren van inspectieprojecten, branchegericht of onderwerpgericht, risico- en informatiegestuurd werken en de samenwerking met andere inspectiediensten.

Charlotte is momenteel senior projectleider bij de Nederlandse Arbeidsinspectie en vervulde daarvoor meerdere functies binnen de Inspectie. Als procestechnoloog werkte zij onder andere bij Avi-Twente en AKZO Nobel.

Zij studeerde Hogere Veiligheidskunde in Utrecht.

Henk de Groot, directeur Toezicht: “Met Charlotte aan boord hebben we een programmamanager die, met haar ervaring en kennis van zaken, de verbinding kan maken tussen onze inspectie, de collega inspectiediensten en het bedrijfsleven. Ik ben ervan overtuigd dat zij deze functie met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid, betrokkenheid en enthousiasme zal vervullen.”

Charlotte Kottier: “Ik kijk ernaar uit om, samen met alle medewerkers in het programma, het belang van veilig werken met gevaarlijke stoffen onder de aandacht te brengen en te houden bij werknemers, werkgevers en alle andere betrokken partijen. Hiertoe zetten wij als programma een brede interventiemix in en zijn wij ons bewust van ons effect.”

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vacature is breed bekendgemaakt en iedereen kon solliciteren.