Karla van Rooijen directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij VWS

Karla van Rooijen start op 1 januari 2022 als directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij volgt hiermee Marcel van Raaij op die per 15 november gestart is als programmadirecteur Stelsel Keuren en Toezicht bij het ministerie van LNV.

Ronnie van Diemen, directeur-generaal Curatieve Zorg bij VWS: "Ik ben ontzettend blij en trots dat Karla nu officieel aan de slag kan als directeur bij Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT). Zij heeft in de afgelopen maanden al laten zien dat zij bij GMT als directeur op haar plek is. Tijdens de crisis, maar zeker ook nu wordt teruggekeken, leidt zij dat in goede banen voor haar directie, maar gaat zij vooral voor haar medewerkers staan. Een bewonderingswaardige kwaliteit. Daarnaast heeft zij een duidelijk beeld waar zij met de directie naartoe wilt. Zo wil zij met haar directie goed aansluiten bij grotere VWS thema’s als passende zorg, Europese samenwerking weer verder versterken en de relatie met de industrie strategische verder brengen. Dit geeft me alle vertrouwen dat zij de kwaliteiten heeft als directeur om GMT weer verder te laten ontwikkelen."

Karla van Rooijen: "De directie GMT heeft de afgelopen (bijna) twee jaar in crisisstand gewerkt. Helaas zijn wij nog niet van de crisis af en dat vraagt nog het nodige van de medewerkers van GMT. Maar ik ben mij er ook zeer van bewust dat we strategisch verder moeten gaan kijken naar de andere belangrijke beleidsvraagstukken, zoals maatschappelijk aanvaarbare prijzen voor geneesmiddelen, doorlooptijden bij prijsonderhandelingen van geneesmiddelen, de veiligheid van medische technologie en in het bijzonder implantaten. De getoonde inzet en daadkracht van medewerkers en het MT van de directie maakt mij trots en geeft extra stimulans om deze directie aan te mogen sturen."

Karla heeft het afgelopen half jaar de positie van directeur GMT waargenomen. Daarvoor was zij MT-lid van de clusters Lichaamsmateriaal en Medische Technologie en tevens plv. directeur bij de directie GMT. Karla is eveneens manager P&O bij VWS geweest. Voordat zij bij VWS kwam te werken vervulde zij verschillende functies binnen het ministerie van EZK, onder andere op het terrein van buitenlandse economische betrekkingen.

Karla studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Maastricht.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van VWS. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had. Na een zorgvuldige procedure, is deze het ook geworden.