Sander Zwienink afdelingshoofd Keteninformatievoorziening bij JenV

Sander Zwienink wordt per 1 januari 2022 benoemd als afdelingshoofd Keteninformatievoorziening bij de directie Strafrechtketen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het afgelopen jaar heeft hij deze functie op interimbasis vervuld.

Sander Zwienink

Binnen het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) richt de directie Strafrechtketen (DSK) zich primair op het ondersteunen en faciliteren, landelijk en lokaal, van de partners, taakorganisaties en departement bij het verbeteren van de prestaties van de strafrechtketen. Binnen DSK is de afdeling Keteninformatievoorziening (KIV) verantwoordelijk voor de inrichting van de informatievoorziening op ketenniveau. Daarnaast vervult KIV de rol van opdrachtgever namens DGRR van de Justitiële Informatiedienst (Justid).

Michiel de Ridder, directeur Strafrechtketen: 'Binnen de strafrechtketen staan we komende jaren voor forse uitdagingen, zoals de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, het wegwerken van achterstanden en het verbeteren van doorlooptijden. Betrouwbare keteninformatie is hierbij noodzakelijk. Met Sander hebben we de man gevonden die samen met het hele team hiervoor borg staat. Ik heb Sander leren kennen als een kundige en aardige collega en ik ben blij dat hij de afdeling Ketenvoorziening blijft leiden.'

Sander Zwienink: 'Bijna elke dag krijg ik vraagstukken op mijn bord over burgers die we in de strafrechtketen beter zouden kunnen helpen dan we nu doen. Vraagstukken die we alleen gezamenlijk, dus ministerie én de ketenpartners, kunnen aanpakken. Vraagstukken waarbij digitalisering een bijdrage kan leveren aan de oplossing, maar soms ook bron is van het probleem. Ik zet dan ook mijn kennis van en ervaring met ICT, data, bestuur en het strafrecht graag in om op deze plek een bijdrage te leveren aan een veilige en rechtvaardige samenleving.'

A. (Sander) Zwienink MPA vervulde de functie hoofd Keteninformatievoorziening het afgelopen jaar op interimbasis. Daarvoor was hij werkzaam als afdelingshoofd Beleid, Kennis en Innovatie bij de directie Informatievoorziening en Inkoop bij JenV. Eerder vervulde hij diverse managementfuncties bij Logius en was hij werkzaam als architect in het bedrijfsleven. Sander Zwienink behaalde een Master of Public Administration bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij werkt aan een promotieonderzoek over het voortbestaan van legacyinformatiesystemen in het openbaar bestuur.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, maar daarbij is wel aangegeven dat de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had. Na een zorgvuldige procedure is deze kandidaat het ook geworden.