Functieruil Monique Commelin en Jan Willem Schaper bij JenV

Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid ruilen twee directeuren van functie. Monique Commelin wordt directeur Politieel Beleid en Taakuitvoering tevens plaatsvervangend directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s. Jan Willem Schaper gaat aan de slag als directeur Juridische Zaken tevens waarnemend plaatsvervangend hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst. De functieruil gaat per 1 februari 2022 in.

Monique Commelin en Jan Willem Schaper

Mr. M. (Monique) Commelin is momenteel directeur Juridische Zaken tevens waarnemend plaatsvervangend hoofddirecteur bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Daarvoor vervulde zij diverse managementfuncties bij de Rechtspraak en bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Monique Commelin studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Mr. J.W. (Jan Willem) Schaper is in 2011 begonnen als directeur Bestuursondersteuning bij het pSG-cluster van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op dit moment werkt hij als directeur Politieel Beleid en Taakuitvoering tevens plaatsvervangend directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Jan Willem Schaper studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Monique en Jan Willem: 'Functieruil is een bijzonder proces dat aan beide kanten goed moet matchen. We zijn heel blij met dit resultaat, een ruil tussen uitvoering en beleid en enorm passend bij waar wij naar op zoek waren en wat we zochten in een volgende functie.'

Monique: 'Ik verheug me erop om de stap van uitvoering naar beleid te zetten. Met mijn uitvoeringservaring wil ik graag een bijdrage leven aan een veilig Nederland. Ik heb er veel zin in om dit samen met de collega’s van het DG, de politie en andere betrokkenen te gaan doen.'

Jan Willem: 'De IND staat aan de vooravond van een grote ‘reset’. Dat geldt, in het kielzog van de grote discussies op POK en WaU, op zich voor meerdere taakorganisaties maar dus ook voor de IND en misschien wel des te meer. Transparant en rechtvaardig zijn, vertrouwen hebben en houden van je stakeholders, en een organisatie zijn die volwassen, zakelijk en professioneel kan en mag ‘terugpraten’ naar de politiek, is een niet mis te verstane uitdaging. Een uitdaging die ik graag aanga en waar ik, als ik er nu op terugkijk, eigenlijk altijd al in voorbereiding op was. Ik wist het toen nog niet, maar dat mijn vertrek zeventien jaar geleden bij de IND, uiteindelijk zou leiden tot mijn terugkeer bij diezelfde organisatie, voelt inmiddels als heel natuurlijk.'

Deze vacatureruil is geïnitieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en past binnen de doelstellingen van de Algemene Bestuursdienst. Bureau ABD heeft het proces van de functieruil begeleid.