Christina van Wagensveld hoofd Ontwikkelen en Interim bij Bureau ABD

Christina van Wagensveld wordt hoofd Ontwikkelen en Interim bij Bureau ABD bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in per 14 februari 2022.

Christina van Wagensveld

Het afdelingshoofd staat aan de lat om er met het team voor te zorgen dat er flexibel ingespeeld kan worden op de veranderende leerbehoeften van de ABD-doelgroep en dat er een toegankelijk leeraanbod wordt gerealiseerd. De uitbreiding van de Algemene Bestuursdienst is een grote uitdaging daarbij en vraagt om een verandering van kleinschalige ontwikkeltrajecten naar grootschalig leeraanbod voor de hele doelgroep.

Marjolein Voslamber, plaatsvervangend directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst: 'Met Christina hebben we een afdelingshoofd erbij dat niet alleen kennis van het vakgebied Leren en Ontwikkelen meeneemt, maar ook een stevige manager die ervaring meeneemt in het realiseren van het type opgave waar we nu als afdeling voor staan. Daarbij denk ik dan met name aan de uitbreiding van de doelgroep en het afstemmen van ons leer- en ontwikkelaanbod op zo’n grote doelgroep. Online/hybride leren en ontwikkelen speelt daar ook een belangrijke rol in. De selectiecommissie was unaniem positief over Christina en we hebben er alle vertrouwen in dat zij met haar kennis en kwaliteiten een mooie bijdrage gaat leveren voor de afdeling en het bureau als geheel.'

Christina van Wagensveld : 'Mijn passie voor leren en ontwikkelen loopt als een rode draad door mijn leven. Never stop learning, because life never stops teaching. Werken en leren zijn daarmee ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als we de grote opgaven zien waar de ministeries nu voor staan ben ik zeer gemotiveerd om samen met het team Ontwikkelen en Interim een bijdrage te willen leveren aan een overheid die haar taak steeds beter uitvoert.'

C.D. (Christina) van Wagensveld is een ervaren leidinggevende aan professionals in een leer-en ontwikkelomgeving. Zij heeft hierbij veel kennis en kunde opgebouwd in het ontwikkelen en aansturen van mens en organisatie. Momenteel is zij hoofd van het Leer- en Ontwikkelplein bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiervoor werkte zij bij het Opleidinginstituut van de Dienst Justitiële Inrichtingen in de expertisegebieden Leiderschap en Veiligheid.

Christina studeerde Psychologie aan de Universiteit Leiden en is daarnaast Master in Change Management.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van BZK. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.