Leonard Feis MT-lid bij de directie Zorgverzekeringen bij VWS

Leonard Feis start op 1 februari 2022 als MT-lid bij de directie Zorgverzekeringen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij volgt hiermee Hui-ling Tigchelaar op.

Leonard Feis

Klaas Beniers, directeur Zorgverzekeringen bij VWS: ‘Ik ben heel blij met de komst van Leonard! Leonard heeft veel relevante ervaring, zowel binnen de directie Zorgverzekeringen (Z) als binnen VWS. Het nieuwe regeerakkoord zorgt voor een stevige inhoudelijke opgave voor de directie. Dit vraagt om daadkracht bij de uitwerking, verbinding tussen onderwerpen en om het stellen van prioriteiten. Ik ben ervan overtuigd dat Leonard de kwaliteiten en ervaring heeft om hier op een goede manier leiding aan te geven.’

Leonard Feis: 'Ik kijk ernaar uit bij te mogen dragen aan belangrijke thema’s zoals zorginkoop, eigen betalingen en de brede schuldenaanpak. Op deze thema’s liggen stevige opgaven om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de zorg toegankelijk te houden voor een redelijke prijs, om zo te komen tot passende zorg. Samen met collega’s en partijen binnen en buiten de overheid ga ik graag met deze opgaven aan de slag. Ik verheug me erop om terug te keren naar de directie waar ik eerder met veel plezier heb gewerkt.’

L. (Leonard) Feis werkt momenteel als manager van VWS Flex|Beleid, een pool met flexibel inzetbare beleidsmedewerkers bij VWS Flex. Voordat hij bij Flex|Beleid kwam was hij al werkzaam bij de directie Zorgverzekeringen, waar hij onder andere werkte aan de programmatische aanpak van gepaste zorg in het basispakket. Eerder werkte hij als interim-manager bij Stichting Intermin. Leonard studeerde Geschiedenis en Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Utrecht.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van VWS. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.