Sander Baljé plaatsvervangend directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bij VWS

Sander Baljé start 1 februari 2022 als plaatsvervangend directeur en MT-lid Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Als MT-lid is hij verantwoordelijk voor de teams Voedselveiligheid, Drugs en Financiën.

Sander Baljé

De directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) is gericht op het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de burger. Het gaat om thema’s zoals voedsel- en productveiligheid, gezonde voeding en preventie van drugsgebruik, overmatig alcoholgebruik of roken. Voedselveiligheid heeft een hoge prioriteit. Het incident met fipronil heeft het beleidsmatige belang van voedselveiligheid afgelopen jaren nog eens onderstreept. Daarnaast liggen er stevige ambities op het terrein van preventie komende jaren. Om dit te realiseren wordt er nder andere ingezet op voorlichting, hulpverlening, wetgeving en onderzoek waarbij er (inter)nationale samenwerkingsverbanden worden aangegaan.

Victor Sannes, directeur VGP: 'Ik ben heel blij met de benoeming van Sander. Sander brengt als leidinggevende veel ervaring bij onze directie in. Hij is gericht op ontwikkeling van de medewerkers en de directie als geheel. Daarnaast zoekt hij verbinding met het veld en is het economische perspectief dat hij meebrengt een waardevolle toevoeging voor de VGP. Zijn ervaring en plezier in het oppakken van complexe beleidsopgaves gaan ons helpen een stevige bijdrage te leveren aan het versterken van preventie en gezondheidsbescherming.'

Sander Baljé: 'De verschillen in gezondheid tussen mensen met een hoge en een lage sociaaleconomische status zijn groot. Ik maak mij hier net als vele anderen zorgen over. Met het coalitieakkoord ligt voor de inzet op preventie, problematisch gebruik van drugs en een gezonde levensstijl een uitdagende agenda voor de komende jaren. Met de directie VGP en alle partners in het veld ga ik daar graag mee aan de slag.'

S.H. (Sander) Baljé is plaatsvervangend directeur mbo bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor was hij programmamanager bij hetzelfde ministerie. Hij studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook heeft hij de Interdepartementale Management Leergang (IML) afgerond en de KIM gevolgd bij van Harte en Lingsma.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van VWS. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren. Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst.