Michiel van den Hauten directeur Strategie, Beleid en Kenniscentrum bij UWV

Michiel van den Hauten begint op 14 februari 2022 als directeur Strategie, Beleid en Kenniscentrum bij UWV. Hij volgt Michel Rovers op die per 1 februari 2022 start als programmadirecteur Agenda van de Toekomst bij SMZ.

Michiel van den Hauten

Dr. M. (Michiel) van den Hauten heeft uitgebreide ervaring in het openbaar bestuur. Zo werkte hij bij de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op dit moment is hij bij de Belastingdienst directeur Uitvoerings- en Handhavingsbeleid en daarvoor kwartiermaker/directeur Innovatie en Strategie.

Michiel: ‘UWV staat voor de belangrijke maatschappelijke opgave mensen te helpen om mee te doen in de samenleving. Daar wil ik me als directeur SBK graag voor inzetten. Ik zie er naar uit kennis te maken met mijn nieuwe collega's en met hen aan de slag te gaan.’

Raad van Bestuursvoorzitter Maarten Camps reageert verheugd op Michiels komst: ‘Ik ben erg blij dat Michiel het UWV team komt versterken. Met zijn enthousiasme, ervaring en deskundigheid kan hij ons verder helpen in de samenwerking met beleid en politiek, de verbetering van onze dienstverlening en bij de verdere ontwikkeling van onze kennisagenda.’

Strategie, Beleid en Kenniscentrum (SKB) is het directoraat dat de brugfunctie vervult tussen beleid, kennis en de uitvoering. SBK toetst nieuwe wet- en regelgeving op uitvoerbaarheid. Daarnaast is SBK de gesprekspartner van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en adviseur van de Raad van Bestuur. Bij SBK werken zo’n 80 collega’s.