Roger Planje programmadirecteur Pensioenen bij SZW

Roger Planje start 1 januari 2022 als programmadirecteur Pensioenen bij het directoraat-generaal Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De tijdelijke programmadirectie Pensioenen wordt gevormd uit de bestaande afdeling Pensioenbeleid en heeft de specifieke opdracht om de herziening van het pensioenstelsel te realiseren. Het werk kenmerkt zicht door overleg met externen, waaronder sociale partners en organisaties in de pensioensector. De programmadirectie onderhoudt een breed interdepartementaal netwerk met het ministerie van Financiën en de toezichthouders, De Nederlandse Bank en Autoriteit Financiële Markten.

Stan Kaatee, directeur-generaal Werk: 'De hervorming van het pensioenstelsel gaat volgend jaar een nieuwe fase in met de openbare behandeling van het wetsvoorstel. Ik ben heel blij dat we onze organisatie hierop hebben aangepast met een projectdirectie en Roger bereid hebben gevonden deze klus te gaan trekken. Roger heeft laten zien al goed thuis te zijn in de pensioenwereld. Ik ben ervan overtuigd dat hij en zijn team deze klus gaan klaren!'

Roger Planje: 'De samenleving verandert. Dat vraagt om een vernieuwing van het pensioenstelsel, zodat dit voor alle deelnemers – jong en oud – het beste ter wereld blijft. De afgelopen jaren heeft SZW samen met partners van binnen en buiten de Rijksoverheid belangrijke stappen gezet. Ik kijk ernaar uit om de komende jaren bij te mogen dragen aan de uitvoering van de stelselherziening.'

Drs. R.P.J.P. (Roger) Planje is sinds 5 april 2020 hoofd van de afdeling Pensioenbeleid. Daarvoor werkte hij als afdelingshoofd Corporaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Roger studeerde Algemene Economie aan de universiteit van Tilburg.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en DG Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.