Jantina Woudstra algemeen directeur RDW

Jantina Woudstra wordt per 1 april 2022 algemeen directeur van de RDW. Zij volgt daarmee Ab van Ravestein op.

Jantina Woudstra

Jantina Woudstra is momenteel werkzaam als directeur Netwerkontwikkeling & -Ontwerp bij NS. Ze is daarmee bekend met de wereld van mobiliteit. De afgelopen jaren heeft Jantina Woudstra in haar functies ervaring opgedaan met mobiliteitsvraagstukken, complexe omgevingen en politiek-bestuurlijke verhoudingen.

De aankondiging van Ab van Ravestein over zijn terugtreden per 1 april 2022 gaf aanleiding voor het opstarten van een wervings- en selectieproces, in afstemming met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als uitkomst van dit proces heeft de Raad van Toezicht Jantina Woudstra voorgedragen als nieuwe algemeen directeur van de RDW aan het ministerie. Op 22 december 2021 stemde de minister van IenW in met de voordracht van de Raad van Toezicht en is zij benoemd voor een periode van vier jaar.