André Dijkhuijs stafhoofd Financiën, Control en Inkoop bij het RIVM

André Dijkhuijs start op 1 maart 2022 als stafhoofd Financiën, Control en Inkoop (FCI) bij het RIVM.

Frederieke Damme, CFO/directeur Bedrijfsvoering bij het RIVM: ‘De herstructurering van Organisatie Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) en Finance, Compliance & Control (FCC) zorgt er voor dat we een stafeenheid krijgen die geheel gericht is op de financiële processen van het RIVM. Een belangrijke opgave voor de stafeenheid FCI is dat de basis steeds op orde is; de financiën moeten voorspelbaar én betrouwbaar zijn. Het is van belang dat het RIVM financieel gezond is en dat er voldaan wordt aan de kaders zoals gesteld rondom financiën en inkoop. Het nieuwe stafhoofd FCI heeft ook als opdracht ervoor te zorgen dat binnen het RIVM up to date financiële informatie beschikbaar is, zodat adequaat en tijdig (bij)gestuurd kan worden. Op deze manier draagt FCI bij aan de belangrijke maatschappelijke opgaven waar het RIVM voor aan de lat staat.

Met de benoeming van André in deze functie hebben we iemand gevonden met kennis van zaken en relevante ervaring. Ik ken André als iemand die met enthousiasme aan de slag zal gaan met deze ontwikkelopgaven en die tevens in staat is rust te brengen in deze intensieve periode. Ik zie uit naar de samenwerking.’

André Dijkhuijs: ‘Erg leuk om weer terug te gaan naar mijn vakgebied en dan ook nog bij zo’n gerenommeerd kennisinstituut als het RIVM. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan met de financiële informatievoorziening voor het RIVM en de implementatie van een ERP-systeem. Erg veel zin in!’

André is momenteel werkzaam als directeur Doc-Direkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Tevens is hij bij BZK waarnemend directeur Financieel Economische Zaken geweest. Voor zijn tijd bij BZK heeft hij verschillende functies vervuld bij diverse departementen binnen het rijk, waaronder die van directeur Bedrijfsvoering en directeur Facilitaire Zaken en algemeen projectleider Vervanging financieel-administratief en inkoopsysteem.

André studeerde Bedrijfseconomie in Enschede.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het RIVM. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.